Zastava Bosne i Hercegovine

PORESKA UPRAVA OMOGUĆILA DAVANJE IZJAVA O PRIHVATANJU DIREKTNIH DAVANJA I O IZBORU BANKE KOD KOJE ĆE SE OTVORITI COVID RAČUN


Na osnovu Uredbe o utvrđivanju programa direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021 - dalje: Uredba) i utvrđenog Programa direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (dalje: Program), koji čini sastavni deo Uredbe, propisane su nove mere ekonomske pomoći države koje se sastoje isključivo u direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru, koja će biti isplaćena u aprilu, maju i junu mesecu ove godine, i to u visini od 50% minimalne neto zarade za januar 2021. godine, po svakom zaposlenom.

Specifičnost novih mera ekonomske pomoći ogleda se, pre svega, u načinu na koji privredni subjekti prihvataju direktna davanja. Dakle, kao i prethodnih puta, generalno je pravilo da privredni subjekti samostalno odlučuju da li će da prihvate direktna davanja ili ne, s tim što se ovog puta prihvatanje direktnih davanja ne vrši preko Obrasca PPP PD, nego tako što privredni subjekt daje posebnu izjavu na portalu Poreske uprave ePorezi, koja se daje shodnom primenom propisa kojima se uređuje podnošenje poreskih prijava u elektronskom obliku.

Predmetna izjava daje se posebno za isplatu svakog direktnog davanja u mesecu koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje direktno davanje, a najkasnije do poslednjeg dana u tom mesecu u skladu sa objašnjenjem koje će biti objavljeno na sajtu Poreske uprave.

S tim u vezi, na portalu Poreske uprave - ePorezi data je mogućnost privrednim subjektima da se opredele za prihvatanje isplate direktnih davanja putem prijave IPB i IPDD. Ovom prijavom je objedinjeno opredeljenje za izbor poslovne banke i izjava o prihvatanju isplate direktnih davanja u skladu sa Programom.

U delu Izbor poslovne banke privredni subjekt koji ima otvorene tekuće račune kod više banaka opredeljuje poslovnu banku kod koje će mu biti otvoren COVID račun.

Naime, privredni subjekt koji u momentu stupanja na snagu Programa ima otvorene tekuće račune kod više banaka dužan je da najkasnije 25. marta 2021. godine, izvrši izbor poslovne banke kod koje će mu biti otvoren COVID račun.

U delu Izjava o prihvatanju isplate direktnih davanja po Programu direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 privredni subjekti imaju mogućnost da prihvate isplatu direktnih davanja.

Na osnovu dela IV Programa, privredni subjekt u privatnom sektoru prihvata isplatu direktnih davanja davanjem posebne izjave na portalu Poreske uprave ePorezi koja se daje posebno za isplatu svakog direktnog davanja u mesecu koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje direktno davanje, a najkasnije do poslednjeg dana u tom mesecu.

Shodno tome, izjave će biti dostupne na portalu ePorezi u sledećim terminima:

Izjava za davanja za mesec april se daje u periodu 01.03. - 31.03.2021. godine.

Izjava za davanja za mesec maj se daje u periodu 01.04. - 30.04.2021. godine.

Izjava za davanja za mesec jun se daje u periodu 01.05. - 31.05.2021. godine.

Dakle, suština je da privredni subjekt za svaku od tri direktna davanja daje posebnu izjavu da prihvata tu pomoć. Drugim rečima, da bi privredni subjekt koristio pravo na direktna davanja koja će biti isplaćena u aprilu, potrebno je da predmetnu izjavu dâ najkasnije 31. marta. Ako želi da koristi i direktno davanje koje se isplaćuje u maju, predmetnu izjavu daje najkasnije 30. aprila. Konačno, ako želi da koristi direktna davanja koja se isplaćuju u junu, potrebno je da predmetnu izjavu dâ najkasnije 31. maja.

Privrednim subjektima u privatnom sektoru koji ne podnose Obrazac PPP-PD, odnosno koji nemaju zaposlene i nisu preduzetnici, odnosno preduzetnici poljoprivrednici koji su se opredelili za isplatu lične zarade, direktna davanja se isplaćuju bez davanja izjave o prihvatanju isplate direktnih davanja u rokovima i na način propisan Programom.

Prema tome, praktično gledano, preduzetnici koji nemaju zaposlene i koji se nisu opredelili za isplatu lične zarade, ostvarivaće pravo na direktna davanja po automatizmu, tj. bez izjašnjavanja o prihvatanju mera.

Izvor: Redakcija, 01.03.2021.