Zastava Bosne i Hercegovine

DOSTUPNA CHATBOT APLIKACIJA REPUBLIČKIH INSPEKCIJA


Prijavljivanje sive ekonomije i kršenja epidemioloških mera u Srbiji je dodatno olakšano jer je građanima i privrednicima na raspolaganju IVA, ChatBot aplikacija republičkih inspekcija.

Nova usluga dostupna je na veb portalu Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor www.inspektor.gov.rs, i pruža podršku u popunjavanju onlajn obrasca za prijavu, saopšteno je iz NALED-a.

Aplikacija ChatBot IVA (Inspector Virtual Assistant) povećaće efikasnost i automatizaciju rada Kontakt centra republičkih inspekcija osnovanog u martu prošle godine.

Putem onlajn razgovora sa strankama, IVA će pomoći da se izbegnu čekanja, dodatno angažovanje operatera i analitičara, kao i inspekcija, jer će obrada brojnih neadekvatnih zahteva i ponavljajući poslovi biti zamenjeni radom softverske aplikacije.

"Za 11 meseci rada, Kontakt centru je upućeno gotovo 17.000 prijava i IVA će biti velika pomoć u obradi svih budućih predstavki", kaže Dragan Pušara, šef Jedinice za inspekcijski nadzor u NALED-u.

Dodaje da će ChatBot aplikaciju razvijati kroz tri faze.

U okviru prve faze, kako navodi, aplikacija će služiti za navigaciju i pomoć građanima da popune onlajn formu, dok će druga faza omogućiti početnu trijažu pitanja i predstavki.

"Poslednja faza podrazumeva nadogradnju aplikacije, kao i pružanje informacija o zakonskoj regulativi i inspekcijskoj praksi kako bi se stranke edukovale i smanjio broj poziva, predmeta i predstavki koje nisu u nadležnosti republičkih inspekcija", objašnjava Pušara.

Reformu i modernizaciju sistema inspekcijskog nadzora pokrenulo je 2017. godine Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji s NALED-om i uz finansijsku i tehničku podršku Evropske banke za obnovu i razvoj, u cilju poboljšanja rada inspektora i ukupnog poslovnog okruženja u Srbiji.

Uz podršku NALED-a osnovana je Jedinica za podršku Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor, koja je koordinisala sveobuhvatnu reformu i koja uključuje 44 inspekcije u 14 ministarstava.

Jedna od ključnih mera Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije je uspostavljanje i razvoj Kontakt centra republičkih inspekcija. To je jedinstveno upravno mesto gde privrednici i građani mogu da prijave sivu ekonomiju, neregistrovane subjekte i nelojalnu konkurenciju, kao i nepravilnosti ili pritužbe na rad inspektora putem portala, telefona, e-pošte i glasovne pošte.

Od 16.884 prijava građana i privrede, više od 5.000 bilo je u nadležnosti republičkih inspekcija, 1.270 je prosleđeno lokalnim inspekcijama, dok je kod ostalih strankama data informacija ili pravna podrška.

Najviše prijava upućeno je Inspektoratu za rad (1.134), Tržišnoj (1.061), Poreskoj (1.036) i Sanitarnoj inspekciji (811).

Pored podrške u popunjavanju onlajn obrasca, za građane i privredu je pripremljena detaljna lista problema, odgovori na pitanja i moguća rešenja, koja će putem ChatBot aplikacije biti dostupna za 15 inspekcija, uključujući tržišnu, sanitarnu, građevinsku, veterinarsku, poljoprivrednu, prosvetnu, zdravstvenu inspekciju, Poresku upravu, itd.

Izvor: Vebsajt RTV, 25.02.2021.
Naslov: Redakcija