Zastava Bosne i Hercegovine

DOSTUPAN JEDINSTVENI PROGRAM REŠAVANJA STARIH PREDMETA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2021-2025. GODINE


V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, predstavio je Jedinstveni program rešavanja starih predmeta u Republici Srbiji za period 2021-2025. godine, 25. februara 2021. godine na sastanku Radne grupe za praćenje primene Jedinstvenog programa za rešavanje starih predmeta.

Preuzmite:

Izvor: Vebsajt Vrhovni kasacioni sud, 26.02.2021.
Naslov: Redakcija