Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O POTVRĐIVANJU IZMENE MEĐUNARODNE KONVENCIJE O HARMONIZOVANOM SISTEMU NAZIVA I ŠIFARSKIH OZNAKA ROBE: Izmena člana 8. odnosi se na ograničenje broja prigovora na dva, što će omogućiti da se što brže ujednači praksa vezana za svrstavanje sve robe


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o potvrđivanju Izmene Međunarodne konvencije o Harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka robe.

Predstavnica Ministarstva finansija Nadica Pantović kaže da je suština izmene da Svetska carinska organizacija donosi nomenklaturu i različite preporuke koje se tiču svrstavanja nekih spornih roba, druge odluke i dokumenta koje omogućavaju jednobraznu primenu.

- Bilo je bitno ograničiti broj primedbi koje bilo koja članica može da stavi na dve primedbe, jer su u prethodnom periodu neke tačke razmatrane jako dugo što je onemogućavalo jedinstveno svrstavanje robe u celom svetu - objasnila je Pantović.

Dodaje da je doneta preporuka Saveta, kao najvišeg tela Svetske carinske organizacije da se ona usvoji i primenjuje u članicama od 1. januara ove godine. Ova izmena člana 8. odnosi se na ograničenje broja prigovora na dva, što će omogućiti da se što brže ujednači praksa vezana za svrstavanje sve robe. Ističe da je ta nomenklatura sadržana u našem zakonu u carinskoj tarifi do nivoa šest cifara.

- Kompletna konvencija je preneta u naš propis, a odluke o svrstavanju u skladu sa zakonom o carinskoj tarifi koji se objavljuje u Službenom glasniku - pojasnila je Pantović. Ona je objasnila da je Srbija još 1988. obavezala da će svoju nomenklaturu usaglašavati sa nomenklaturom Svetske carinske organizacije, kao i da će primenjivati sve odluke koje Svetska carinska organizacija donese.

Izvor: Vebsajt Novosti, B. Caranović, 26.01.2021.
Naslov: Redakcija