Zastava Bosne i Hercegovine

NALED: Potrebna digitalna platforma za bržu izradu urbanističkih planova


Izrada prostornih i urbanističkih planova koji određuju namene i propisuju pravila građenja su "usko grlo" za investiranje u Srbiji, a to bi moglo da se prevaziđe uspostavljanjem digitalne platforme eProstor, smatraju u NALED-u.

Potrebu uvođenja ovakve platforme obrazlažu činjenicama da je sada za usvajanje plana detaljne regulacije potrebno najmanje pola godine, a za plan generalne regulacije proceduralno bar godina, što se u praksi obično produži i na više godina.

Potpredsednica Upravnog odbora NALED-a Dragana Čukić, kaže da bi eProstor omogućio da institucije elektronski razmenjuju informacije, daju komentare, izdaju uslove i saglasnosti i na platformi rade simultano na izradi planova, umesto da kao sada čekaju jedna na drugu da bi uradile svoj deo posla.

"Zahvaljujući eProstoru bismo ubrzali proces izrade planova, ostvarili velike uštede i povećali transparentnost usvajanja planskih dokumenata", naglašava ona.

Jedna od ključnih odlika ove digitalne platforme bi bilo lakše i blagovremeno uključivanje građana i privrede u sve faze izrade planova.

Time bi se, objašnjavaju u NALED-u, sprečile situacije da investitori već pribave dozvole za izgradnju, a građani za gradnju saznaju tek kada se pojave bageri, kada je kasno za uticanje na planom predviđene namene ili parametre.

Izvor: Vebsajt RTV, 28.01.2021.
Naslov: Redakcija