Zastava Bosne i Hercegovine

PRAKTIČNA REŠENJA U PRAKSI SPROVOĐENJA JAVNIH NABAVKI I IZVRŠENJA UGOVORA I POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA PREKO PORTALA: Paragraf organizuje vebinar 23. februara 2021. godine


Kompanija Paragraf organizovaće vebinar na temu "Praktična rešenja u praksi sprovođenja javnih nabavki i izvršenja ugovora i postupak zaštite prava preko Portala", 23. februara 2021. godine.

Na vebinaru će kroz predavanje kombinovano sa uporednim - praktičnim prikazima primera rada na novom Portalu javnih nabavki, biti prikazane najvažnije obaveze i aktivnosti naručilaca i ponuđača u postupku javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama - "Sl. glasnik RS", br. 91/2019 i podzakonskim aktima "Sl. glasnik RS", br. 93/2020 koji su u primeni od 1.7.2020. godine i stavovima nadležnih organa.

Predavanja iz oblasti javnih nabavki su instruktivna, koncipirana prema potrebama naručilaca i privrednih subjekata-ponuđača, kombinovana sa praktičnim prikazima rada na Portalu, pružaju polaznicima upoznavanje sa svim novinama i aktuelnim rešenjima u sprovođenju postupaka javnih nabavki.

Kontakt sa kompetentnim predavačima kroz mogućnost postavljanja pitanja pre i tokom predavanja, polaznicima obezbeđuje priliku da razreše sve nedoumice koje imaju u vezi sa temom vebinara, i saznaju koje su obaveze i mogućnosti u narednim postupcima javnih nabavki prema novim propisima.

Vebinar je namenjen pravnicima, ekonomistima i ostalim zaposlenima na poslovima javnih nabavki kod naručilaca i privrednih subjekata-ponuđača, koji žele da se dodatno usavrše za obavljanje poslova javnih nabavki i pripreme konkurentnih ponuda, odnosno da svoje znanje unaprede u skladu sa odredbama novih propisa i stavovima zauzetim u praksi nadležnih organa, kroz praktičan rad na Portalu javnih nabavki.

Teme vebinara:

KRITERIJUMI ZA IZBOR PRIVREDNOG SUBJEKTA

 • određivanje kriterijuma i dokaza u pogledu kapaciteta ponuđača
 • ocena dostavljenih dokaza o ispunjenosti kriterijuma - važenje i validnost
 • dokazivanje ispunjenosti kod grupe ponuđača
 • korišćenje kapaciteta drugih subjekata

NOVI OSNOVI ZA IZMENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

 • dodatna dobra, usluge ili radovi, povećanje obima nabavke
 • nepredviđene okolnosti
 • promena ugovorne strane
 • obaveza obaveštavanja o izmenama ugovora

POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA PONUĐAČA PREKO PORTALA JAVNIH NABAVKI

 • aktivna legitimacija
 • obaveštavanje i dostavljanje dokumenata
 • računanje rokova i postupanje naručioca

Predavači:

 • Branimir Blagojević - advokat, bivši član RKJN i radne grupe za izradu Nacrta ZJN
 • Dragana Đinđić - odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru".

Detaljne informacije o vebinaru (teme, prijavu, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) preuzmite na stranici "Praktična rešenja u praksi sprovođenja javnih nabavki i izvršenja ugovora i postupak zaštite prava preko Portala".

Izvor: Redakcija, 01.02.2021.