Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA RS: Utvrđen Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti


Vlada Republike Srbije utvrdila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti.

Usvajanjem ovih zakonskih rešenja biće unapređen pravni okvir za otkrivanje, sprečavanje i suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma i terorističkih akata u oblasti posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti.

Time je obezbeđen viši stepen pravne sigurnosti, kako za privredne subjekte, tako i za građane, kao i viši kvalitet usluga po evropskim standardima, dok Republika Srbija na taj način izvršava svoje međunarodne obaveze.

Vlada Republike Srbije dala je saglasnost Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje za isplatu novčane pomoći u iznosu od 5.000 dinara korisnicima penzija, korisnicima privremene naknade i invalidnoj deci, koja je planirana za 4. novembar 2019. godine.

U okviru nacionalne politike za borbu protiv droga, što uključuje i prekursore droga, odnosno supstance koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji droga, Vlada je donela odluku o obrazovanju Komisije za prekursore i Komisije za kontrolu postupka uništavanja prekursora.

Zadatak Komisije za uništavanje droga je da, u skladu sa propisima Evropske unije i preporukama Međunarodnog biroa za kontrolu nakortika, definiše postupak uništavanja prekursora droga, što podrazumeva bezbedno skladištenje, čuvanje, transport do mesta za uništavanje, kao i postupak neposrednog uništavanja ovih supstanci.

Na sednici je usvojen i Program širenja znanja iz oblasti digitalne transformacije "Srbija digitalizuje" kao vid saradnje Srbije sa partnerskim zemljama u ovom domenu.

Kroz stručne i tehničke poslove pružiće se podrška implementaciji elektronske uprave, a samim tim unaprediti politička i ekonomska saradnja sa drugim državama.

Imajući u vidu da je u proteklom periodu iskazano interesovanje drugih zemalja za tehnološka rešenja elektronske uprave koja Srbija razvija, koristi i unapređuje, prepoznata je potreba za uspostavljanjem i ostvarivanjem i ovakvog vida saradnje.

To podrazumeva razmenu informacija radi utvrđivanja znanja i stepena razvoja digitalne transformacije, kao i konsultacije o svim relevantnim pitanjima i izazovima prilikom pružanja podrške razvoju elektronske uprave, kako bi ta konkretna saradnja i prenos znanja bile u skladu sa potrebama partnerskih zemalja.

Istovremeno, digitalizacija i elektronska uprava su važni u domenu jačanja vladavine prava, s obzirom na to da značajno smanjuju mogućnost koruptivnih radnji i time značajno doprinose borbi protiv korupcije.

Izvor: Vebsajt Vlade, 31.10.2019.
Naslov: Redakcija