Zastava Bosne i Hercegovine

VISOKI SAVET SUDSTVA: Zauzeti pravni stavovi Vrhovnog kasacionog suda nisu formalan izvor prava


Saopštenje Visokog saveta sudstva povodom saopštenja za javnost Advokatske komore Srbije od 17.09.2021. godine, Odluke o obustavi rada Advokatske komore Srbije od 23.09.2021. godine i pokušaja nasilnog ulaska advokata u zgradu Vrhovnog kasacionog suda.

Javnost u Republici Srbiji u protekloj nedelji bila je svedok ne samo medijskih pritisaka na najvišu pravosudnu instancu, već i ugrožavanja elementarnih ustavom zajemčenih ličnih prava i profesionalne autonomije nosilaca sudijske funkcije.

Brojni novinski naslovi, komentari na društvenim mrežama, televizijske emisije i okupljanja imali su za cilj osporavanje dopune pravnog stava građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda o dozvoljenosti ugovaranja troškova kredita, a u vezi sa tim je organizovan protest jednog broja članova advokatske komore i njihov pokušaj nasilnog ulaska u zgradu Vrhovnog kasacionog suda.

Visoki savet sudstva podseća javnost da se sudske odluke zasnivaju na činjeničnom stanju utvrđenom u svakom pojedinačnom postupku, da svaka stranka nezadovoljna odlukom prvostepenog suda ima pravo na ocenu zakonitosti i pravilnosti te odluke u zakonom propisanom žalbenom postupku, da sudovi u skladu sa obavezom očuvanja nepristrasnosti i nezavisnosti ne smeju da se stave u funkciju bilo koje strane u postupku, kao i da u domaćem pravnom sistemu zauzeti pravni stavovi Vrhovnog kasacionog suda nisu formalan izvor prava.

Naglašavamo i da advokatura ima posebnu odgovornost u očuvanju integriteta pravosudnog sistema, te da bi prvenstveno njima trebalo da bude poznato da protesti, fizički napadi, skandiranja, obraćanje putem megafona i pokušaji nasilnog ulaženja u zgradu suda ne samo da nisu legalan način korespodencije sa sudom, već nisu ni etičko ili moralno prihvatljivo ponašanje. Tim pre ukoliko se ima u vidu da bi urušavanje pravosudnih institucija kao svoju prvu žrtvu imalo upravo advokaturu.

Visoki savet sudstva stoga smatra da je nužno da se kroz jasnu reakciju, a koja celokupnoj javnosti približava pravne i sve druge društvene aspekte trenutnih dešavanja, odbrani integritet pravosuđa u celini.

Izvor: Vebsajt Visokog saveta sudstva, 28.09.2021.
Naslov: Redakcija