Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽAN VEBINAR KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU "NOVI ZAKON O FISKALIZACIJI - U SUSRET NOVOM SISTEMU FISKALIZACIJE I NOVIM PRAVILIMA KOJA SE PRIMENJUJU OD 1. NOVEMBRA 2021. GODINE, SA PRELAZNIM PERIODOM DO 30. APRILA 2022. GODINE"


Kompanija Paragraf organizovala je 30. septembra 2021. godine vebinar na temu "Novi Zakon o fiskalizaciji - u susret novom sistemu fiskalizacije i novim pravilima koja se primenjuju od 1. novembra 2021. godine, sa prelaznim periodom do 30. aprila 2022. godine".

Vebinar je bio namenjen računovođama, poreskim savetnicima, finansijskim direktorima, kao i svim licima koja u svom radu primenjuju propise o fiskalizaciji i vrše promet na malo. Učesnici vebinara su kroz predavanja i odgovore na pitanja imali priliku da se upoznaju sa novim pravilima koja donosi Zakon o fiskalizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 153/2020) i usvojeni podzakonski akti.

Novi model fiskalizacije predviđa širi obuhvat fiskalizacije u pogledu obveznika, ali i potpuno nova tehnička rešenja u odnosu na trenutno važeći model.

Za primenu novog Zakona o fiskalizaciji doneti su brojni podzakonski akti koji donose nova pravila u pogledu fiskalnih uređaja, fiskalnih računa, korišćenja bezbednosnog elementa i obaveza koje se odnose kako na pripreme za prelazak sa starog modela na novi sistem fiskalizacije, tako i na nove obveznike.

Takođe, nova Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021) predviđa dosta manji broj izuzetaka od obaveze evidentiranja prometa na malo, u odnosu na trenutno važeće rešenje.

Na vebinaru je bilo reči o novim pravilima sistema fiskalizacije, ali i o obavezama za vreme prelaznog perioda od 1.11.2021. do 30.4.2022. godine.

Predavači, Nataša Arsić - načelnik Odeljenja za strateške rizike Poreske uprave, i Ana Đorđević - Odgovorni urednik izdanja - koordinator časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", govorile su o sledećim temama:

 • Predmet fiskalizacije
 • Obveznici fiskalizacije i delatnosti koje su izuzete od obaveze evidentiranja preko fiskalnih uređaja
 • Novi fiskalni uređaji
 • Čuvanje i zaštita podataka u internoj memoriji fiskalnog uređaja
 • Dostavljanje podataka Poreskoj upravi
 • Korišćenje bezbednosnog elementa
 • Tipovi transakcija
 • Vrste fiskalnih računa
 • Evidentiranje prometa na malo putem interneta
 • Obaveza prijave poslovnih prostorija
 • Prelazni period za usklađivanje sa novim sistemom fiskalizacije od 1.11.2021. do 30.4.2022. godine
Izvor: Redakcija, 30.09.2021.