Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O PRIVREMENIM MERAMA ZA BANKE RADI UBLAŽAVANJA POSLEDICA PANDEMIJE COVID-19 U CILJU OČUVANJA STABILNOSTI FINANSIJSKOG SISTEMA: Za treći moratorijum odobreno 50.000 zahteva


Poslednji podaci Narodne banke Srbije, na osnovu izveštaja banaka od kraja juna, pokazuju da je klijentima odobreno više 50 hiljada zahteva za treći moratorijum, ukupne vrednosti 111,1 milijarde dinara.

Kako u Centralnoj banci objašnjavaju, mere iz decembra prošle godine podrška su građanima i privredi koji usled pandemije virusa korona ne mogu da izmiruju obaveze prema banci, ili imaju poteškoće u izmirivanju tih obaveza.

- Najviše odobrenih zahteva dužnika dolazi iz sektora stanovništva - 87 odsto ukupnog broja odobrenih zahteva, dok se, posmatrano prema vrstama kredita, najveći broj odobrenih zahteva odnosi na gotovinske kredite - kažu u NBS. - Budući da je konkretna mera namenjena prevashodno dužnicima pogođenim ekonomskim posledicama pandemije virusa korona, broj dužnika kojima je ova mera odobrena na njihov zahtev iznosi više od 83 odsto.

U Narodnoj banci smatraju da je navedenom merom uspešno očuvan visok kvalitet kreditnih portfolija banaka, o čemu govori podatak da je učešće problematičnih kredita u ukupnim kreditima dodatno smanjeno u odnosu na pretkrizni nivo - na 3,6 odsto, koliko je iznosilo na kraju juna 2021. godine.

Izvor: Vebsajt Novosti, B. Ca., 25.08.2021.
Naslov: Redakcija