Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O UTVRĐIVANJU VREDNOSTI ISKOPANE MINERALNE SIROVINE ILI DRUGIH GEOLOŠKIH RESURSA BEZ POTREBNIH ODOBRENJA: Naknada za nelegalnu eksploataciju minerala i drugih geoloških resursa biće u visini trostruke tržišne vrednosti iskopane sirovine


Nedozvoljeno iskopavanje minerala i drugih geoloških resursa papreno će koštati prestupnike.

Vlada je usvojila Uredbu o utvrđivanju vrednosti iskopane mineralne sirovine ili drugih geoloških resursa bez potrebnih odobrenja ("Sl. glasnik RS", br. 83/2021 - dalje: Uredba). Njome se propisuje naknada štete i do 300 puta veća nego dosad.

Nadoknada nelegalne eksploatacije će biti u visini trostruke tržišne vrednosti iskopane mineralne sirovine. Prethodnim propisima, za sirovinu eksploatisanu bez potrebnih odobrenja, postojala je obaveza plaćanja naknade štete u istom iznosu kao i kad se eksploatacija obavlja legalno.

- Primera radi, za eksploataciju kamena kao tehničkog građevinskog materijala nelegalnom eksploatacijom po novoj Uredbi plaća se naknada štete u 60 puta većem iznosu - objašnjavaju u Ministarstvu rudarstva.

- Poređenja radi, ako je ranije za nelegalno eksploataciju 80.000 tona kamena, sa naknadom od 24 dinara po toni, plaćana naknada štete u iznosu od 1,9 miliona dinara ili oko 16.000 evra, prema novoj uredbi, na tržišnu vrednost sirovine od 475 dinara po toni u trostrukom iznosu, naknada štete se uvećava na 114 miliona dinara, odnosno skoro milion evra. Kod mineralnih sirovina veće vrednosti, iznos naknade štete uvećava se i do 300 puta u odnosu na ranije propise.

Pored uvećane naknade štete, za nelegalnu eksploataciju predviđene su zabrana rada i kazna za privredni prestup u iznosu do 3.000.000 dinara, koje se izriču na osnovu izvršenog inspekcijskog nadzora.

Uredba je doneta kako bi se sprečila i sankcionisala nelegalna eksploatacija mineralnih sirovina i obeshrabrilo izvođenje eksploatacionih radova bez odobrenja, uz ostvarivanje većeg finansijskog efekta za budžet u slučajevima kršenja zakona.

Izvor: Vebsajt Novosti, S. B., 27.08.2021.
Naslov: Redakcija