Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA ISPLATE PENZIJA: U oktobru ističe rok za pokretanje postupka za naknadu štete zbog umanjenja penzija. U ovom trenutku pred domaćim sudovima vodi se više od 10.000 parničnih i drugih postupaka oštećenih penzionera i njihovih naslednika za naknadu štete nanete


Oštećeni penzioneri i njihovi naslednici najkasnije do 1. oktobra mogu da pokrenu postupak za naknadu štete koju su pretrpeli zbog smanjenja penzije u periodu od 1. novembra 2014. do 30.septembra 2018. godine.

Primenom Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija ("Sl. glasnik RS", br. 116/2014 i 99/2016) na početku je oštećeno oko 710.000 najstarijih da bi svake naredne godine pravo sticalo novih oko 30.000 ljudi kojima su takođe smanjivana primanja, tako da je na kraju oštećeno oko 840.000 seniora. Prema podacima koje je država dostavila Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, ostvarena ušteda je 98,9 milijardi dinara ili oko 840 miliona evra.

- U ovom trenutku pred srpskim sudovima vodi se više od 10.000 parničnih i drugih postupaka oštećenih penzionera i njihovih naslednika za naknadu štete nanete na ovaj način. Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu do sada je dostavljeno i od suda prihvaćeno nekoliko desetina predstavki. Sud je stranama u postupku ostavio rok do 9. februara 2021. godine za sklapanje poravnanja. Kako država Srbija, kao tužena, nije ponudila poravnanje to joj je sud dao rok do 4. juna da podnese svoja pisana zapažanja o prihvatljivosti i osnovanosti predstavki, što je i učinjeno. Procenjujemo da će odluka suda u ovom predmetu biti doneta u roku do dve godine - kaže Jovan Tamburić, predsednik Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica.

Penzioneri su pokrenuli sudske postupke pred sudovima u Srbiji i Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu pošto Ustavni sud Srbije nije prihvatio nekoliko stotina inicijativa za ocenu ustavnosti Zakona i njegove usklađenosti sa prihvaćenim pojedinačnim međunarodnim ugovorima.

Izvor: Vebsajt Novosti, 26.08.2021.
Naslov: Redakcija