Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ZAŠTITI OD BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI: Izmenom Zakona nadzor nad kontrolom nivoa buke vršiće i komunalna milicija


Najaviše prijava, žalbi na buku inspektorima stiže leti. Planirano je da se uradi akustično zoniranje Beograda kojim će prestonica biti podeljena u šest zona, za koje će biti tačno precizirani granični decibeli.

Na teritoriji Beograda prva zona obuhvata delove za odmor i rekreaciju, bolnice, kulturno-istorijske lokalitete i velike parkove.

Nivo buke na uglu ulica Kralja Milana i Kneza Miloša iznosi 75 decibela, a dozvoljena je vrednost od 65.

Ovo je jedan od primera zbog čega je Grad pokrenuo proces bolje zaštite i rešavanje problema buke.

U svih 17 opština postojaće akustičke zone, a za svaku biće poznat maksimalan nivo buke koji je dozvoljen, a zavisiće od okruženja.

"Što se tiče akustičkog zoniranja, on će da odrediti određene akustične vrednosti po decibelima koje će biti dozvoljene u određenoj zoni. Postoji po metodologiji, šest akustičkih zona", objašnjava Ivana Vilotijević, gradski sekretar za zaštitu životne sredine.

Svako merenje buke se obavlja u dva ciklusa, tokom proleća i jeseni. Trenutno postoji 35 mernih stanica u Beogradu i tokom proleća na 14 mesta je zabeležen veći nivo buke od dozvoljenog, a zoniranje će omogućiti da se prepoznaju izvori buke u svakom delu grada.

"Akustičkim zoniranjem omogućavamo ako su u jednoj zgradi stanovi okrenuti ka saobraćajnicama i druge stanove koji su okrenuti ka drugoj zoni, biće različite vrednosti i inspektor će imati jasnu smernicu koji je dozvoljen nivo buke", napominje Vilotijevićeva.

Proveru buke do sada su vršili ekološki inspektori, a izmenom Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 88/2010), nadzor nivoa buke vršiće i komunalna milicija.

Oni će sada moći da deluju na terenu i više neće biti zabune da li je reč o turističkoj, stambenoj ili tihoj zoni.

"Krenuli smo u dodatni projekat koji će biti gotov 2021. godine koji će nam da ti tehničke podatke koje ugostiteljski objekat mora da ispuni kako bi mogao da funkcioniše što se tiče nivoa buke u tom delu. Kada se svi ovi zakoni usaglase, onda će se moći reagovati u realnom vremenu, a ne samo kada se sugrađani žale, nećemo morati da čekamo njihove žalbe", napominje Vilotijevićeva.

Tiha zona, kao što je Avala, Bojčinska šuma ili Zvezdarska šuma, trebala bi da ima nivo buke vrednosti od 40 decibela. Propisi za stambenu zonu su 60 tokom dana, a 50 decibela tokom noći.

Donošenjem propisa i usklađivanjem zakona biće propisane i kazne za one koji ova pravila ne budu poštovali.

Izvor: Vebsajt RTS, Vladimir Ćatić, 28.08.2020.
Naslov: Redakcija