Zastava Bosne i Hercegovine

SMANJENJE EURIBORA TREBALO BI DA SE ODRAZI NA NIŽE RATE KREDITA U EVRIMA I NA CENU NOVOG ZADUŽIVANJA


Oko 65 odsto vrednosti ukupnih domaćih kredita, koji su prema podacima iz jula iznosili 2.590,2 milijarde dinara (oko 20 milijardi evra), bilo je indeksirano ili odobreno u evrima, a 43 odsto njih je vezano za evropsku kamatu Euribor čiji će pad sniziti i rate u njihovoj otplati, rečeno je u Narodnoj banci Srbije.

Smanjenje Euribora trebalo bi da se odrazi i na nižu cenu novog zaduživanja u evrima.

Euribor u većoj meri utiče na kredite privredi, s obzirom na to da je kod privrede veće učešće evroindeksiranih i kredita u evrima - 83 odsto, u poređenju sa kreditima stanovništvu - 44 odsto.

"Prema podacima za jul, za Euribor je bilo vezano oko 43 odsto vrednosti ukupnih domaćih kredita, tako da se smanjenje Euribora direktno odražava na njihov niži nivo rata", kažu u NBS.

Inače, kamata na tromesečne međubankarske pozajmice u evrozoni, Euribor pala je ove sedmice na istorijski minimum od minus 0,49 procenata.

U centralnoj banci Srbije navode da bi pored nižih rata za kredite koji su u otplati, smanjenje Euribora trebalo bi da se odrazi i na nižu cenu novog zaduživanja u evrima, s obzirom na to da doprinosi nižoj ceni izvora za kredite u evrima.

Od kredita u evrima neki su bili odobreni po fiksnoj kamatnoj stopi, a drugi po varijabilnoj kamatnoj stopi - najviše tromesečnom ili šestomesečnom Euriboru uvećanom za odgovarajuću maržu.

Kada je reč o kreditima stanovništvu, za Euribor su najviše vezani stambeni krediti.

Ti krediti su gotovo u potpunosti evroindeksirani, za razliku od gotovinskih koji su gotovo u potpunosti u dinarima i na čiji nivo anuiteta i cenu novog zaduživanja utiče promena referentne kamatne stope NBS. I to najčešće indirektno kroz promene kamatnih stopa na tržištu novca Belibor za koje su uglavnom vezani kreditni proizvodi, objašnjavaju u NBS.

Kod privrede, investicioni krediti su uglavnom vezani za Euribor, dok je kod kredita za obrtna sredstva učešće kredita u dinarima veće i iznosi oko 26 odsto.

U NBS kažu da pad Euribora svakako utiče na cenu kredita u Srbiji, ali i da se primećuje da je pad kamatnih stopa na kredite u evrima bio izraženiji od pada Euribora.

Takvo smanjenje kamatnih stopa, navode, rezultat je nekoliko faktora:

Smanjenja premije rizika, koja je u junu bila za oko 180 baznih poena niža nego u maju 2013, kao i povećanja kreditnog rejtinga zemlje i rasta konkurencije medju bankama u Srbiji.

Tako je od maja 2013, kada je započet ciklus ublažavanja monetarne politike NBS, do juna 2020. šestomesečni Euribor smanjen za 0,5 procentna poena, dok je prosečna ponderisana kamatna stopa na nove evroindeksirane i kredite u evrima privredi snižena za 4,6 procentnih poena, a stanovništvu za 4,4 procentna poena.

Ona je u junu za privredu iznosila 2,7 odsto, a za stanovništvo 3,7 odsto.

Izvor: Vebsajt Blic, 29.08.2020.
Naslov: Redakcija