Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

UPUTSTVO ZA PROMENU TEKUĆEG RAČUNA: Prvo izmirite obaveze pa onda promenite banku


Korisnik penzije koji želi da promeni tekući račun, kako bi mu penzija na vreme bila uplaćena na novi račun otvoren kod druge banke, trebalo bi da najpre zatvori postojeći, a da zatim u željenoj banci otvori novi.

Takođe, nakon otvaranja novog računa, službi za isplatu penzija potrebno je dostaviti potvrdu o novom tekućem računu.

KORAK 1

Korisnik koji želi da promeni banku i otvori tekući račun u drugoj potrebno je da najpre banci preko koje je isplaćivan novac dostavi potvrdu o svim izmirenim obavezama. Odnosno da ne postoje nikakva dugovanja koja će sprečiti ovu transakciju. Kao i da nabavi potvrdu o saglasnosti banke sa promenom načina isplate.

KORAK 2

Zatim je potrebno pribaviti obrazac sa ovlašćenjem, odnosno potvrdu o saglasnosti banke sa promenom načina isplate. Sve potrebne obrasce možete izvaditi u filijali banke preko koje je isplaćivan novac.

KORAK 3

Pošto ste izmirili sva dugovanja i zatvorili račun, sa svim potrebnim potvrdama možete otići u novu izabranu filijalu kako biste prebacili svoj tekući račun i otvorili novi.

KORAK 4

Sa otvorenim novim računom, ili prebačenim starim u novu filijalu, dobićete potvrdu koju treba da dostavite službi za isplatu penzija u nadležnoj filijali. Odnosno najbližoj službi filijale prema mestu prebivališta.

KORAK 5

Ukoliko korisnik penzije ne postupi tako, Fond neće imati blagovremeno podatke o novom tekućem računu, pa će naredna uplata penzije ići na stari tekući račun. Banka je u skladu sa ugovorom dužna da ova sredstva vrati Fondu.

Isplata vraćene penzije obavlja se na novi tekući račun korisnika penzije u narednom terminu isplate penzije, nakon obrade podataka iz dostavljenog ovlašćenja, odnosno potvrde o novom tekućem računu, koje je korisnik penzije dostavio u službu za isplatu penzija u nadležnoj filijali, odnosno službi filijale.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. N., 28.08.2020.
Naslov: Redakcija