Zastava Bosne i Hercegovine

POTPISAN UGOVOR O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA SA HONG KONGOM


U Beogradu, 14. avgusta 2020. godine i Hong Kongu, 27. avgusta 2020. godine, potpisan je Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Hong Konga Specijalnog administrativnog regiona Narodne Republike Kine (dalje: Hong Kong) o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu i sprečavanju poreske evazije i izbegavanja (dalje: Ugovor).

Potpisivanje Ugovora je, zbog restrikcija uzrokovanih pandemijom Korona virusa, obavljeno odvojeno (u Beogradu i u Hong Kongu).

U ime Vlade, kao zastupnika Republike Srbije, Ugovor je potpisao Siniša Mali, ministar finansija, a u ime Vlade Hong Konga Specijalnog administrativnog regiona Narodne Republike Kine, Ugovor je potpisao Hui Čing-ju Kristofer (HUI Ching-yu Christopher) sekretar za finansijske usluge i Trezor.

Zaključenje Ugovora, predstavlja značajan doprinos unapređenju bilateralne privredne i finansijske saradnje između Republike Srbije i Hong Konga, jer se rešenjima sadržanim u Ugovoru, otklanja dvostruko oporezivanje fizičkih i pravnih lica - rezidenata dve države.

Posebno ističemo, da Ugovor stimuliše ulaganje kapitala rezidenata Republike Srbije u Hong Kongu i rezidenata Hong Konga u Republici Srbiji.

Ugovorom se, takođe, obezbeđuje saradnja poreskih administracija Republike Srbije i Hong Konga u cilju efikasne primene Ugovora i sprečavanja poreske evazije od strane njihovih rezidenata.

Imajući u vidu navedeno, generalno možemo zaključiti da primena Ugovora obezbeđuje pravni preduslov za efikasnije privređivanje i konkurentnost preduzeća Republike Srbije u Hong Kongu, odnosno preduzeća Hong Konga u Republici Srbiji, što predstavlja značajan doprinos unapređenju bilateralne privredne i finansijske saradnje.

Posebno ukazujemo, da ovaj ugovor predstavlja preduslov za značajna ulaganja investitora iz Hong Konga u privredu Republike Srbije, odnosno stvaranje uslova za njihovo učešće u procesu privatizacije, ali i za korišćenje odgovarajućih finansijskih instrumenata za podsticanje viših oblika bilateralne ekonomske saradnje.

Dve strane su se dogovorile o preduzimanju mera neophodnih za što skorije potvrđivanje Ugovora, njegovo stupanje na snagu, kao i početak primene, o čemu će zainteresovana stručna javnost, blagovremeno, biti obaveštena.

Nakon stupanja Ugovora na snagu, u posebnom članku ćemo objaviti osnovne i detaljnije informacije o rešenjima sadržanim u pojedinim članovima Ugovora.

Izvor: Redakcija, mr Dejan Dabetić, 31.08.2020.