Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O OZAKONJENJU OBJEKATA: Građani koji žive u bespravno sagrađenim objektima moći će da se legalno priključe na struju, vodu, grejanje i gas. Ovo se odnosi samo na lica koja su ovom izgradnjom ili kupovinom stana trajno rešavala svoju stambenu potrebu. Plan je da prijave građana za priključenje počnu od 15. septembra i da traju do 15. oktobra 2023. godine


Zakon o dopunama Zakona o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 62/2023) stupio je na snagu 28. jula 2023. godine, izjavio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, navodeći da su izmene donete na predlog predsednika Republike Srbije i Zaštitnika građana, i omogućavaju da svi koji žive u nelegalnim objektima mogu priključiti na struju, vodu, kanalizaciju ili grejanje, jer se sada ta vrsta priključaka smatra osnovnim ljudskim pravom.

Vesić je istakao da Vlada sada ima rok od 15 dana da donese Uredbu kojom će precizirati uslove i način na koji će se vršiti priključenje.

- Ta Uredba je skoro završena, razgovarali smo sa nadležnima u Elektrodistribuciji, Srbijagasu, drugim komunalnim preduzećima i definisali smo taj podzakonski akt i on će biti usvojen u narednih 7 do 10 dana - precizirao je ministar.

Kako je istakao, plan je da prijave građana za priključenje počnu od 15. septembra i da traju do 15. oktobra, dok će Vlada Srbije period od 1. do 15. septembra iskoristiti za medijsku kampanju, kako bi svi koji žive u nelegalnim objektima znali kakva su im prava i kako mogu da se prijave za priključak.

Vesić je pojasnio i da će građani prijave podnositi u opštinama, na posebnim šalterima. Opština će, kada utvrdi ko sve ispunjava zakonske uslove da može da se priključi, spiskove dostaviti nadležnim komunalnim preduzećima, koji će vršiti priključenje u skladu sa svojim pravilnicima i cenama.

- To priključenje ne mora da se završi do 15. oktobra, već je to rok za prijavu, odnosno rok za podnošenje zahteva. Dinamika priključenja zavisiće od samih komunalnih preduzeća, sa kojima će građani sklapati ugovore - napomenuo je Vesić.

Još jednom je istakao da se pravo priključenja na komunalne usluge odnosi isključivo na građane koji su vlasnici stanova, u kojima žive, i mogu samo jednu nekretninu na ovaj način da priključe, te da se ne odnosi na poslovne objekte niti na investitore koji su nelegalno gradili i ostali u situaciji da nemaju tu vrstu priključka.

- Dokazivanje da građani žive u tim objektima biće lako, postojaće formular koji će biti dostavljen opštinama, i koji će građani popuniti. Kad opština utvrdi spisak, prosleđuje ga preduzećima, koja zatim vrše priključenje - dodao je ministar Vesić.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.


Izvor: Vebsajt Novosti, 28.07.2023.
Naslov: Redakcija