Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU: Za godinu dana produžen rok za završetak studija licima koja su studirala po propisima koji su važili do 2005. godine


Poslanici Narodne skupštine Republike Srbije usvojili su Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.

Između ostalog, za godinu dana produžen je rok za završetak studija onima koji su studirali po propisima koji su važili do 2005. godine.

Izmene i dopune Zakona rađene su pre svega da bi se Srbija vratila u punopravno članstvo Evropske asocijacije za proveru kvaliteta visokog obrazovanja, gde još ima status posmatrača.

Najvažniji aspekt je da se reguliše status Nacionalnog akreditacionog tela kao nezavisne ustanove i da ni na koji način ne može da se dovede u pitanje kvalitet diploma koje izdaju akreditovani univerziteti.

Dodatno je definisan i okvir teološkog obrazovanja u smislu da će crkva davati saglasnost za upis i predavanje na visoke obrazovne ustanove koje imaju u program tu oblast.

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić izjavio je da su izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju važne da bi Srbija obnovila punopravno članstvo u Evropskoj asocijaciji za obezbeđivanje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENKVA).

"Iako status te asocijacije ni na koji način ne utiče na validnost i kvalitet diploma stečenih na našim visokoškolskim ustanovama, on je svakako od velikog reputacionog značaja za pozicioniranje Srbije u evropskom i međunarodnom prostoru visokog obrazovanja", rekao je Ružić.

On je pojasnio da će se izmenama zakona u potpunosti ispuniti evropski standardi i smernice za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju u pogledu nezavisnosti u postupanju i u donošenju konačnih odluka o proveri kvaliteta u visokom obrazovanju.

"Izmene se odnose na preciznije razgraničenje nadležnosti između Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i Nacionalnog akreditacionog tela i to u oblasti spoljašnje provere kvaliteta i akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa", rekao je Ružić.

Kako je dodao, članovi Komisije za akreditaciju ne biraju se više na predlog Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje nego na osnovu javnog poziva.

Članove Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje bira Narodna skupština, a sada ih takođe, kaže, imenuje vlada.

Ružić je napomenuo da se izmene odnose i na visokoškolske ustanove koja ostvaruju akademske studijske programe u oblasti teologije, u smislu da crkve daju saglasnost za predavanje i upis na akademijski studijski program.

On je naveo da se u izmene zakona tiču i državne mature 2024. godine, odnosno da će visokoškolske ustanove vršiti upis na studije u skladu sa zakonom uz vrednovanje opšte, stručne i umetničke mature, i oni će svojim opštim aktom utvrđivati koji se ispiti sa mature vrednuju prilikom upisa na studije.

"Visokoškolske ustanove će to uraditi do 31.avgusta 2022. godine, dve godine pre uvođenja državne mature kako bi đaci unapred znali šta je potrebno za upis u određenu visokoškolsku ustanovu", naveo je ministar.

Izvor: Vebsajt RTV, 23.06.2021.
Naslov: Redakcija