Zastava Bosne i Hercegovine

NA SNAZI MEĐUNARODNA KONVENCIJA O NASILJU I UZNEMIRAVANJU NA RADU


Prvi međunarodni ugovor o nasilju i uznemiravanju u svetu rada, Konvencija o nasilju i uznemiravanju, stupio je na snagu 25. juna i kod nas, dve godine nakon što je usvojila Međunarodna konferencija rada MOR-a.

Do sada su Konvenciju ratifikovale Argentina, Ekvador, Fidži, Namibija, Somalija, Urugvaj i početkom ove godine Italija, koja je prva evropska država koja preduzela ovaj korak. Države su zakonski obavezane odredbama i priznaju pravo svih na svet rada bez nasilja i uznemiravanja.

MOR će objaviti vodič čiji je cilj da pomogne u promociji i primeni Konvencije i preporuke. On sadrži osnovne principe i mere koje države mogu preduzeti za sprečavanje, rešavanje i eliminisanje nasilja i uznemiravanja u svetu rada, uključujući primere nacionalnih zakona, propisa i politika.

Izvor: Vebsajt Novosti, 25.06.2021.
Naslov: Redakcija