Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE: Institucija Poverenika za ravnopravnost ne funkcioniše jer zakonski nije uređeno ko obavlja funkciju po isteku mandata do izbora novog Poverenika


Institucija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti zbog zakonskog vakuuma i situacije nastale zbog epidemije korona virusa trenutno ne funkcioniše, a u međuvremenu, sve pritužbe građana iz domena Poverenika stoje.

Doskorašnja poverenica Brankica Janković rekla je da su izmene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije("Sl. glasnik RS", br. 22/2009 - dalje: Zakon) poslate u parlament pre isteka njenog mandata, 27. maja, ali da poslanici nisu stigli da raspravljaju o tome.

Institucija Poverenika za ravnopravnost ne funkcioniše jer nije uređeno zakonski ko obavlja funkciju po isteku mandata do izbora novog Poverenika.

Brankica Janković je rekla da veruje da će to biti prioritetno pitanje za rešavanje.

Poverenik nema zamenike, ima pomoćnike, ali su i njihova ovlašćenja vezana za mandat poverenika. U izmenama i dopunama Zakona koji je poslat u Narodnu skupštinu navodi se da izbor treba da počne pre isteka mandata Poverenika, kao i da on obavlja funkciju do izbora novog, što sada nije slučaj.

Po postojećem Zakonu mandat povereniku prestaje danom isteka.

Govoreći o situaciji sa korona virusom, doskorašnja poverenica kaže da je pitanje za sve zašto se ne poštuju preporuke već mora da postoji zabrana.

Ona je navela da je dobra vest najava da će se nove mere pre svega odnositi na radno vreme ugostiteljskih objekata, ocenivši da svaka mera koja se uvodi treba da bude proporcionalna i da se kontinuirano preispituje.

Izvor: Vebsajt RTV, 29.06.2020.
Naslov: Redakcija