Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI: Zakon prepoznaje žrtve porodičnog nasilja kao posebnu kategoriju koja ima pravo na besplatnu pravnu pomoć i podršku


Raspodela novca prikupljenog po osnovu odlaganja krivičnog postupka (oportuniteta) koju sprovodi komisija Ministarstva pravde, ove godine izazvala je oštre polemike u javnosti. Ovom ministarstvu, odnosno komisiji koja je do sada novac davala medicinskim i ustanovama kulture, kulturnim manifestacijama, bibliotekama, Autonomni ženski centar (AŽC) zamerio je što sredstvima od oportuniteta nije finansiran nijedan projekat podrške ženama žrtvama nasilja, niti žrtvama krivičnih dela. U javno izdatom saopštenju, ova nevladina organizacija ukazala je da na ovogodišnjem konkursu nijedan dinar, od ukupno 500 miliona, nije namenjen za ovu kategoriju.

Ne samo što se niti jedan, od ukupno 130 podržanih projekata, ne odnosi na podršku žrtvama nasilja, već je manje od 10 udruženja građana dobilo sredstva. Ministarstvo pravde je sa po pola miliona dinara podržalo projekte postavljanja koša u fiskulturnoj sali i postavljenje tri mobilna toaleta, dok je za projekte građevinskih radova na zgradama verskih organizacija izdvojeno više od 16 miliona dinara. Najveći deo sredstava dodeljen je javnim ustanovama iz oblasti zdravstva, prosvete i socijalne zaštite za renoviranje i sanaciju objekata i nabavku opreme. Ovo je treća godina zaredom da Ministarstvo pravde nije podržalo nijednu organizaciju civilnog društva koja se specijalizovano bavi podrškom ženama žrtvama porodičnog i partnerskog nasilja, iako promoviše nultu toleranciju na nasilje prema ženama i podršku žrtvama krivičnih dela, kao i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva koje pružaju ovu vrstu podrške – ukazala je Dijana Malbaša, pravnica u Autonomnom ženskom centru.

Ona je naglasila i da se ova nevladina organizacija na konkurs prijavila sa projektom besplatne pravne podrške za žene žrtve porodičnog i partnerskog nasilja, za koju je registrovani pružalac pri Ministarstvu pravde, navodeći da ovu uslugu pruža već deceniju i po.

Odgovarajući na zamerke Autonomnog ženskog centra, u ministarstvu navode da je na dosadašnjim konkursima za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu oportuniteta za podršku žrtvama krivičnih dela u Srbiji, među kojima su i žrtve porodičnog nasilja, izdvojeno 8.713.928 dinara. Dodaju da je među dobitnicima tih sredstva bio i projekat AŽC.

Uzimajući u obzir da se AŽC javno žalio na to što na ovogodišnjem konkursu nije dobio sredstva i komentarisao druge dobitnike, nekako se gubi iz vida činjenica da Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), čija je primena počela 1. oktobra 2019. godine, upravo žrtve porodičnog nasilja prepoznaje kao posebnu kategoriju koja po ovom zakonu ima pravo na besplatnu pravnu pomoć i podršku. Komisija za dodelu sredstava, koju čine predstavnici tužilaštava i nadležnih ministarstava, prilikom razmatranja projekta AŽC uzela je u obzir i činjenicu da postoji Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći koji predviđa novčana sredstva za žrtve nasilja. Paušalnim ocenama određene nevladine organizacije dovode se u pitanje kredibilitet i svrha raspodele sredstava, kao i ceo konkurs, koji svake godine podržava decu obolelu od raka, decu invalide, vrtiće i osnovne škole, gerontološke centre – navode u Ministarstvu pravde.

U resornom ministarstvu pitaju da li ono pruža podršku žrtvama nasilja u Srbiji samo ukoliko finansira projekte određenih organizacija civilnog sektora i da li to što AŽC ove godine nije dobio sredstva znači da je ovakva podrška izostala i da su svi projekti koji su dobili novac od manje važnosti. Komentarišući podatak da je tokom ranijih raspodela novca za podršku žrtvama krivičnih dela u Srbiji, među kojima su i žrtve porodičnog nasilja, izdvojeno 8.713.928 dinara, pravnica AŽC kaže da je to samo 0,4 odsto ukupne sume koju je Ministarstvo pravde u poslednjih pet godina raspodelilo kroz konkurse. Kao ilustrativni podatak dodaje i da je do sada za projekte verskih organizacija i crkava, izvođenje građevinskih i drugih radova, opredeljeno više od 60 miliona dinara.

Ne mogu, a da se ne osvrnem na sugestivno pitanje Ministarstva pravde da li to što AŽC ove godine nije dobio sredstva znači da je ovakva podrška izostala i da su svi projekti koji su dobili novac od manje važnosti? Ne, podrška ženama žrtvama nasilja nije izostala zato što nije finansiran projekat pojedinačne organizacije, već zato što poslednjih pet godina, a ove naročito, na konkursima ministarstva, izostaje sistemska podrška projektima podrške žrtvama krivičnih dela u Srbiji i organizacijama civilnog društva. Kada je reč o navodima Ministarstva pravde da su Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći predviđena sredstva za žrtve nasilja, moram da pojasnim da se jedino sredstva za pružanje besplatne pravne pomoći od nevladinih organizacija ne obezbeđuju u budžetu lokalne samouprave i Ministarstva pravde. Zato je projektno finansiranje jedini način da nevladine organizacije dobiju sredstva za pružanje besplatne pravne pomoći. Bez obzira na sve, Autonomni ženski centar nastavlja da svakodnevno pruža besplatnu pravnu pomoć i podršku ženama žrtvama svih oblika partnerskog i seksualnog nasilja – zaključuje Malbaša.

Izvor: Vebsajt Politika, Miroslava Derikonjić, 28.06.2020.
Naslov: Redakcija