Zastava Bosne i Hercegovine

VERODOSTOJNA RAČUNOVODSTVENA ISPRAVA NA OSNOVU KOJE SE TROŠKOVI PREVOZA ZAPOSLENIH EVIDENTIRAJU U POSLOVNIM KNJIGAMA: Savez samostalnih sindikata Beograda ostaje pri stavu da računovodstvena isprava jeste spisak zaposlenih, izvod iz banke, nalog blagajni za isplatu...


Najnovije mišljenje Ministarstva finansija u vezi s naknadom troškova prevoza za dolazak i odlazak s posla stvorilo je veliku dilemu u tumačenju samog izraza "verodostojna računovodstvena isprava".

U Savezu samostalnih sindikata Beograda podsećaju na različito viđenje primene propisa, i to Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013, 30/2018 i 73/2019 - dr. zakon), Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019 i 5/2020 - usklađeni din. izn.), Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 113/2017, 95/2018 i 86/2019), ali skreću pažnju i na nekoliko ranijih mišljenja Ministarstva finansija na koji način se reguliše naknada troškova za prevoz.

Smatraju da se ovih dana s pravom postavlja pitanje koje inače ne bi trebalo da se postavlja, a to je da li postupiti po zakonu ili po mišljenju nadležnog ministarstva kada je reč o tome šta je verodostojna računovodstvena isprava koja inače predstavlja osnov za isplatu naknade za dolazak i odlazak s rada zaposlenima. U savezu ističu da nisu proizvoljno izneli svoj stav o tome da se pod takvom ispravom ne podrazumevaju i računi za prevoz ili gorivo.

– Uzeli smo u obzir sva prethodna mišljenja Ministarstva finansija, a posebno ona iz 2015. i 2016. godine, iz kojih se nedvosmisleno ukazuje na to šta je verodostojna računovodstvena isprava. Ministarstvo finansija je dalo mišljenje još 7. juna 2016. u kome se pozvalo na mišljenje od 17. septembra 2015. kao i dopunu istog od 18. decembra 2015.

U tim mišljenjima se, između ostalog, navodi sledeće: "Isplate naknada zaposlenima za dolazak i odlazak s rada moraju biti dokumentovane verodostojnim računovodstvenim ispravama, bez obzira na to da li su u pitanju fakture, ugovori o radu ili neki drugi dokumenti (spisak zaposlenih koji sadrži sve podatke neophodne za isplatu), a koji se u skladu sa Zakonom o računovodstvu i opštim aktom poslodavca mogu smatrati verodostojnim računovodstvenim ispravama", precizira Dragan Todorović, predsednik Saveza samostalnih sindikata Beograda.

Zbog toga, dodaje on, na osnovu tumačenja pravnih i finansijskih eksperata, ovaj savez ostaje pri stavu, a na osnovu mišljenja Ministarstva finansija iz 2015. i 2016, da verodostojna računovodstvena isprava jeste zbirni spisak zaposlenih, izvod iz banke, nalog blagajni za isplatu.

Sve je to, podseća on, u skladu sa Zakonom o računovodstvu, po kom se kao verodostojna računovodstvena isprava smatra pisani dokument ili elektronski zapis o nastaloj poslovnoj promeni koja obuhvata sve podatke potrebne za knjiženje u poslovnim knjigama.

Tako se iz nje nedvosmisleno može saznati osnov, vrsta i sadržaj poslovne promene što je uostalom i navedeno u samom mišljenju Ministarstva finansija od 3. juna ove godine, zaključuje Todorović.

Izvor: Vebsajt Politika, Marija Brakočević, 26.06.2020.
Naslov: Redakcija