Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU: Kuća ljudskih prava i demokratije protiv Nacrta zakona


Kuća ljudskih prava i demokratije u Beogradu saopštila je da osuđuje predloženo rešenje iz Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku. Razlog za to je, kako navode, što se tim izmenama pristup pravdi uslovljava plaćanjem sudskih taksi.

"Nacrt koji predlaže Ministarstvo pravde predviđa da se podnesak za koji nije plaćena sudska taksa u zakonskom roku od 8 dana, smatra povučenim. To znači da će se tužba, odgovor na tužbu ili žalba smatrati povučenim, odnosno da građani po prvi put zbog neplaćanja sudske takse u ovako kratkom roku mogu ostati bez sudske zaštite", tvrde predstavnici Kuće ljudskih prava i demokratije.

Prema njihovom mišljenju, dugi sudski postupci, visina sudskih taksi i troškova pravne pomoći veliki broj građana već ostavljaju bez mogućnosti da zaštite svoja prava u sudskom postupku.

Naglašava se da pravo na pristup sudu podrazumeva pravo pojedinca da svoju pravnu stvar iznese pred sud, bez bilo kakvih zakonskih i praktičnih prepreka.

"Nacrt zakona značajno uvećava postojeće prepreke i građanima direktno povređuje Ustavom garantovana prava poput prava na pravično suđenje, prava na jednaku zaštitu i pravno sredstvo, i time diskriminiše građane s obzirom na imovno stanje", naglašava se u saopštenju.

Navode da prema istraživanjima čak 73 odsto građana Srbije smatra da su troškovi sudskih postupaka previsoki. Ocenjuju da će najavljene izmene naročito teško pogoditi građane koji žele da zaštite prava iz radnog odnosa.

"Građanin koji potražuje tri neisplaćene prosečne zarade bi morao da plati iznos od 13.700 dinara, inače bi se njegova tužba smatrala povučenom. Prema podacima Istraživanje SILC, 34,3 odsto stanovništva Republike Srbije (2,28 miliona) izloženo je riziku siromaštva ili socijalnoj isključenosti", ističe se u saopštenju.

Predloženim izmenama, kako dodaju, u potpunosti se obesmišljava Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), jer građanima koji ostvare pravo na besplatnu pravnu pomoć, koja ne podrazumeva automatski i oslobađanje od sudskih taksi, može biti uskraćen pristup sudu.

"Ostvarenje i zaštita prava građana ne sme biti ograničena samo na one koji imaju novac da plate sudsku zaštitu", ocenjuju u Kući ljudskih prava i demokratije.

Ta organizacija je pozvala Ministarstvo pravde da taj Nacrt zakona povuče iz procedure i da prilikom izrade sledećeg radna grupa "posebno uzme u obzir činjenicu da se više od trećine građana Srbije nalazi na granici siromaštva".

Pre nekoliko dana zbog izmena Zakona o parničnom postupku, protest je u Beogradu održalo i stotinak advokata.

Izvor: Vebsajt Nova ekonomija, 27.05.2021.
Naslov: Redakcija