Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU: Advokatska komora Srbije ne prihvata Nacrt zakona i formira Radnu grupu za pregovore sa Ministarstvom pravde


Upravni odbor Advokatske komore Srbije na sednici održanoj 29.05.2021., na osnovu člana 66. Zakona o advokaturi ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 24/2012 - odluka US), člana 8., 9. i 33. Statuta Advokatske komore Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 85/2011, 78/2012 i 86/2013) doneo je

O D L U K U

Advokatska komora Srbije ne prihvata Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku koji je objavljen 19.05.2021. na sajtu Ministarstva pravde, i protivi se da kao predlog uđe u dalju skupštinsku proceduru.

Formira se Radna grupa Advokatske komore Srbije koja će sačiniti platformu advokature za pregovore sa Ministarstvom pravde u cilju izmene Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku.

Formira se pregovarački tim za razgovore sa Ministarstvom pravde za izmene i dopune Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku u skladu sa zahtevima advokature Srbije koji čine predsednik Advokatske komore Srbije i predsednici svih advokatskih komora u sastavu Advokatske komore Srbije.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Srbije, 31.05.2021.
Naslov: Redakcija