Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽAN VEBINAR KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU "PDV U GRAĐEVINARSTVU - ODREĐIVANJE PORESKOG DUŽNIKA ZA PROMET IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA SA OSVRTOM NA NOVA PRAVILA KOJA SE PRIMENJUJU OD 1. JULA 2021. GODINE"


Kompanija Paragraf organizovala je 31. maja 2021. godine vebinar na temu "PDV u građevinarstvu - određivanje poreskog dužnika za promet iz oblasti građevinarstva sa osvrtom na nova pravila koja se primenjuju od 1. jula 2021. godine".

Pravila o određivanju poreskog dužnika u oblasti građevinarstva su već nekoliko godina jedna od tema gde obveznici imaju najviše pitanja i nedoumica, a na ovu temu je Ministarstvo finansija dalo desetine (pa i stotine) mišljenja u poslednjih pet godina.

Kako su ova pravila od 1. januara ove godine već izmenjena i dopunjena izmenama i dopunama Zakona o PDV i Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost, kojima je uveden kriterijum vrednosti prometa (prometom iz oblasti građevinarstva smatra se samo promet vrednosti veće od 500.000 dinara), dodatno su se otvorila određena pitanja u primeni ovih izmena i dopuna.

Pored toga, donet je i novi Pravilnik o porezu na dodatu vrednost koji će se primenjivati od 1. jula 2021. godine, koji donosi i niz važnih novina upravo u oblasti građevinarstva.

Polaznici vebinara su kroz predavanja i odgovore na pitanja imali priliku da se upoznaju kako sa aktuelnim pravilima za određivanje poreskog dužnika za promet u oblasti građevinarstva (koja su sada u primeni), tako i sa novim pravilima koja donosi Pravilnik o porezu na dodatu vrednost i koja će se primenjivati od 1. jula 2021. godine.

Vebinar je bio namenjen računovođama, poreskim savetnicima, finansijskim direktorima, kao i svim licima koja u svom radu primenjuju propise o PDV i koja vrše obračun zarada.

Predavači, Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik izdanja "Poresko-računovodstveni instruktor", i Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika izdanja "Poresko-računovodstveni instruktor", na vebinaru su govorili o sledećim temama:

  • Uslovi pod kojima se poreskim dužnikom za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva smatra primalac dobara i usluga
  • Utvrđivanje vrednosti prometa dobara i usluga
  • Primena vrednosnog kriterijuma na delimičan promet
  • Primena vrednosnog kriterijuma prilikom naplate avansa i uticaj promene vrednosti prometa od momenta naplate avansa do dana prometa
  • Određivanje da li neki promet spada u promet iz oblasti građevinarstva u skladu sa Klasifikacijom delatnosti, sa osvrtom na pojedine stavove Ministarstva finansija i sporna pitanja u praksi
  • Osvrt na nova pravila o određivanju prometa iz oblasti građevinarstva - izuzimanja koja predviđa novi Pravilnik o PDV
  • Primena pravila o glavnom i sporednom prometu u oblasti građevinarstva
  • Ispravka greške u slučaju pogrešne primene pravila o određivanju poreskog dužnika.
Izvor: Redakcija, 31.5.2021.