Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREPORUKE AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: JAVNA FUNKCIJA NA KOJU JE FUNKCIONER STUPIO PROTIVNO ODREDBAMA ZAKONA O AGENCIJI PRESTAJE PO SILI ZAKONA, A DA SE OBAVEZA PRIJAVLJIVANJA IMOVINE PROšIRI NA SVE KRVNE SRODNIKE FUNKCIONERA U PRAVOJ LINIJI


Od ukupno 451 pokrenutog postupka, najviše (64) pokrenuto je protiv narodnih poslanika, zatim protiv dva ministra, 11 pomoćnika ministara, 13 državnih sekretara i četiri savetnika predsednika Srbije.

Kako se navodi u izveštaju, Agencija je Odeljenju za borbu protiv korupcije Republičkog javnog tužilaštva u Beogradu podnela devet krivičnih prijava zbog sumnje da državni funkcioneri nisu prijavili imovinu ili su dali lažne podatke i to protiv tri narodna poslanika, četiri člana upravnih odbora, direktora visoke poslovne škole i predsednika jedne gradske opštine.

PREPORUKE AGENCIJE:

  • da javna funkcija na koju je funkcioner stupio protivno odredbama Zakona o Agenciji prestaje po sili zakona, ukoliko nadležni organ ili njegovo stalno radno telo ne donese odluku u roku od osam dana od prijema odluke.
  • proširenje obaveze prijavljivanja imovine na sve krvne srodnike funkcionera u pravoj liniji.

Kada je reč o građanima Srbije, oni su se putem sajta tokom 2013. godine najviše žalili na: zloupotrebu službenog položaja (59), rad sudova (22), zloupotrebu javnih resursa (21), korupciju u oblasti radnih odnosa (15).

"Građani su se žalili i na rad inspekcija (14), sukob interesa (14), korupciju u zdravstvu (13), javne nabavke (13), korupciju u preduzećima u stečaju (8), rad policije (8), neprijavljivanje imovine i prihoda (5), rad katastara (5), finansiranje političkih subjekata (2), privatizaciju (2) i rad tužilaštava (2)", navodi se u izveštaju Agencije.

Tokom prošle godine, primljen je 1.181 izveštaj o troškovima izbornih kampanja. Od toga se 68 odnosi na izbore održane 2013. godine, dok se 1.113 odnosi na izveštaje o troškovima izbornih kampanja tokom izbora 2012. godine.

U 2013. okončano je ukupno 958 postupaka, a primljeno je 1.402 nova predmeta.

Izveštaj su danas predsedniku Narodne skupštine Srbije predali direktorka Agencije Tatjana Babić i predsednik Odbora Branko Lubarda.

Izvor: RTV