Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O SPREČAVANJU KORUPCIJE: Vanredno prijavljivanje imovine i prihoda javnih funkcionera do 15. maja tekuće godine


Agencija za sprečavanje korupcije ukazuje javnim funkcionerima da je, u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 35/2019 i 88/2019), koji je u primeni od 01.09.2020. godine, rok za vanredno prijavljivanje imovine i prihoda 15. maj tekuće godine sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine, ukoliko je došlo do bitnih promenau odnosu na podatke iz prethodno podnetog Izveštaja.

Podsećaju da su i lica kojima je prestala javna funkcija, dužna da vanredno prijave imovinu i prihode u naredne dve godine po prestanku javne funkcije.

Bitna promena postoji kad su uvećani ili umanjeni imovina ili prihodi koji, prema prethodnom Izveštaju, prelaze prosečnu godišnju zaradu bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji ili kad je promenjena struktura te imovine.

Izvor: Vebsajt Agencija za sprečavanje korupcije, 25.01.2021.
Naslov: Redakcija