Zastava Bosne i Hercegovine

REPUBLIKA KAZAHSTAN I KIRGISKA REPUBLIKA RATIFIKOVALE EAEU SPORAZUM


Prema najnovijim informacijama, Kirgiska Republika (27. januara 2021. godine) i Republika Kazahstan (28. januara 2021 godine) su u skladu sa svojim nacionalnim procedurama ratifikovale Sporazum o slobodnoj trgovini između Evroazijske ekonomske unije i Srbije.

Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije, sa jedne strane i Evroazijske ekonomske unije i njenih zemalja članica, sa druge strane (Free Trade Agreement between the Republic of Serbia, on the one part and Euroasian Economic Union and its member states, on the other part, u daljem tekstu Sporazum sa EAEU) je potpisan 25. oktobra 2019. godine u Moskvi (Ruska Federacija). Strane ugovornice ovog sporazuma su: Republika Srbija i države članice Evroazijske ekonomske unije (Ruska Federacija, Republika Belorusija, Republika Kazahstan, Kirgiska Republika i Republika Jermenija, u daljem tekstu: EAEU).

Sporazum sa EAEU sadrži u sebi važeće sporazume o slobodnoj trgovini koje Republika Srbija ima sa Ruskom Federacijom, Republikom Belorusijom i Republikom Kazahstan, sa modernizovanim tekstom i neznatno izmenjenim listama izuzetaka iz režima slobodne trgovine, uz proširenje zone slobodne trgovine na Kirgistan i Jermeniju. Takođe, Sporazum sa EAEU sadrži inovirane odredbe u delu koji se odnosi na preferencijalna pravila o poreklu, od kojih je najznačajnije ukidanje uslova direktnog plaćanja i unapređene odredbe u vezi sa saradnjom nadležnih organa.

Tokom 2020. godine su Sporazum sa EAEU ratifikovale Republike Srbija ("Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori" broj 3/20), Ruska Federacija i Republika Belorusija. Dakle, u ovom momentu se očekuje ratifikacija samo još od strane Republike Jermenije i obaveštenje o završenoj ratifikaciji od strane EAEU.

Sporazum sa EAEU će stupiti na snagu 60 dana od dana dobijanja poslednjeg pisanog obaveštenja o završenoj proceduri ratifikacije od strane EAEU, njenih država članica i Srbije. Po završetku ove procedure planirano je donošenje nove Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2021. godinu, koja će sadržati preferencijalne stope carine I kvote za primenu Sporazuma sa EAEU.

O novinama koje donosi Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije, sa jedne strane i Evroazijske ekonomske unije i njenih zemalja članica, sa druge strane detaljno je bilo reči u stručnom komentaru koji je objavljen u Paragraf Lex bazi ("Specijalis za carine") 6. marta 2020. godine.

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 31.01.2021.