Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽAN VEBINAR KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU " IZRADA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2020. GODINU KORISNIKA SREDSTAVA BUDŽETA I OSTALE AKTUELNOSTI U POSLOVANJU JAVNOG SEKTORA": 29. januar 2021. godine


Kompanija Paragraf je održala 29.01.2021. godine vebinar sa temom "Izrada finansijskih izveštaja za 2020. godinu korisnika sredstava budžeta i ostale aktuelnosti u poslovanju javnog sektora".

Učesnici vebinara su imali priliku da se upoznaju sa svim fazama finansijskog izveštavanja - od pripremnih radnji, pa do predaje godišnjih finansijskih izveštaja. Učesnicima je prezentovan i način pripreme drugih obaveznih godišnjih izveštaja za korisnike javnih sredstava - sistemu finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije. Na vebinaru je bilo reči i o najčešćim nepravilnostima i greškama iz navedenih oblasti, konstatovanih od strane Državne revizorske institucije i budžetske inspekcije.

Takođe, učesnici su se upoznali i sa novinama i aktuelnostima u obračunu ličnih primanja zaposlenih u javnom sektoru, kao i naknadama licima po osnovu zaključenih ugovora van radnog odnosa.

Predavač na vebinaru je bila Jasmina Vratonjić, glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru".

Teme vebinara su bile sledeće:

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2020. GODINU

• Pripremne radnje za sastavljanje finansijskih izveštaja,

• Utvrđivanje rezultata poslovanja,

• Popunjavanje obrazaca i obaveznih izveštaja,

• Novine u podnošenju godišnjih finansijskih izveštaja,

• Otvaranje poslovnih knjiga za 2021. godinu,

• Konsolidovani finansijski izveštaji,

• Odluke o završnim računima OOSO;

OSTALE AKTUELNOSTI U POSLOVANJU JAVNOG SEKTORA

Porez na dobit

• Utvrđivanje poreza na dobit nedobitnih organizacija za 2020. godinu,

• Popunjavanje poreskog bilansa i poreske prijave;

Izveštaji o sprovođenju FUK i interne revizije za 2020. godinu

• Izveštaj o sprovođenju Sistema finansijskog upravljanja i kontrole,

• Izveštaj o sprovođenju interne revizije;

Najčešće greške i nepravilnosti - DRI i budžetska inspekcija

• Popis imovine i obaveza,

• Finansijski izveštaji,

• Sistem finansijskog upravljanje i kontrole,

• Interna revizija;

Novine i aktuelnosti u oblasti ličnih primanja

• Novi usklađeni neoporezivi iznosi iz Zakona o porezu na dohodak građana,

• Specifičnosti obračuna pojedinih ličnih primanja zaposlenih i lica van radnog odnosa.

Kompanija Paragraf planira u narednom periodu nove vebinare na aktuelne teme koje se odnose na poslovanje budžetskih korisnika.

Izvor: Redakcija, 29.01.2021.