Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
19.10.2017.

ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O INFORMACIONOJ BEZBEDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)


Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim

UKAZ
o proglašenju Zakona o izmenama Zakona
o informacionoj bezbednosti

Proglašava se Zakon o izmenama Zakona o informacionoj bezbednosti, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije, na Prvoj sednici Drugog redovnog zasedanja, 17. oktobra 2017. godine.

ZAKON
o izmenama Zakona o informacionoj bezbednosti

Član 1.

U Zakonu o informacionoj bezbednosti („Službeni glasnik RS”, broj 6/16), u članu 5. stav 1. reči: „Uprave za zajedničke poslove republičkih organa” zamenjuju se rečima: „CERT-a republičkih organa”.

Član 2.

U članu 18. stav 2. menja se i glasi:

„Poslove CERT-a republičkih organa obavlja organ nadležan za projektovanje, razvoj, izgradnju, održavanje i unapređenje računarske mreže republičkih organa. ”.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print