Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
10.11.2016.

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O SLUČAJEVIMA I USLOVIMA PLAĆANJA, NAPLAĆIVANJA, UPLATA I ISPLATA U EFEKTIVNOM STRANOM NOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)


Na osnovu člana 34. stav 9. Zakona o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 31/11, 119/12 i 139/14) i člana 14. stav 1. tačka 9), a u vezi s članom 34. tačka 9) Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US),
Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o izmenama i dopuni Odluke o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu

1. U Odluci o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu („Službeni glasnik RS”, br. 51/15, 3/16 i 29/16), tačka 4. stav 1. menja se i glasi:

„4. Efektivni strani novac ostvaren u slučajevima iz tačke 3. odredbe od 1) do 6) ove odluke, rezident iz te tačke uplaćuje na svoj devizni račun kod banke najkasnije u roku od tri radna dana od dana naplate, a efektivni strani novac ostvaren u slučaju iz tačke 3. odredba pod 7) ove odluke – najkasnije u roku od petnaest dana od dana naplate.”.

2. Tačka 9. menja se i glasi:

„9. Uplate efektivnog stranog novca po pravnosnažnoj sudskoj odluci rezidenti vrše na osnovu kopije te odluke kojom je uslovljeno da uplata bude u efektivnom stranom novcu.”.

3. Posle tačke 9, dodaje se tačka 9a, koja glasi:

„9a Uplate i isplate efektivnog stranog novca mogu se vršiti i u svim drugim slučajevima koji su propisani zakonom.”.

4. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, osim tačke 1. ove odluke, koja stupa na snagu 1. januara 2017. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print