Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 112 od 15.12.2017.)


 • FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • FISKALNA STRATEGIJA ZA 2018. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA NOVEMBAR 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • KODEKS PONAŠANJA ČLANOVA SAVETA REGULATORNOG TELA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • ODLUKA O CENAMA ZAKUPA REZERVE SNAGE ZA SISTEMSKE USLUGE SEKUNDARNE I TERCIJALNE REGULACIJE I CENE POMOĆNIH USLUGA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA IZRADU PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU TELA ZA KOORDINACIJU POSLOVA INFORMACIONE BEZBEDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • ODLUKA O MATIČNOM PODRUČJU NA TERITORIJI OPŠTINE SRBOBRAN ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I ORGANIZOVANJE NAGRADNE IGRE U ROBI I USLUGAMA POD NAZIVOM "UZMI RAČUN I POBEDI 2018." ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA STRATEŠKO REŠAVANJE OTVORENIH PITANJA VEZANIH ZA BANJE I BANJSKA LEČILIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1185/2017-01 ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1263/2017-01 ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-126/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-198/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-307/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-342/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA NEGE I PREVENTIVNO-ZDRAVSTVENE ZAŠTITE DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IPARD PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA PRIVREDNO DRUŠTVO, ODNOSNO OGRANAK PRIVREDNOG DRUŠTVA ILI SREDNJA STRUČNA ŠKOLA KOJI VRŠE OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA VOZAČE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O ORGANIZOVANJU, SPROVOĐENJU I NAČINU POLAGANJA VOZAČKOG ISPITA, VOĐENJU I ROKOVIMA ČUVANJA EVIDENCIJA O VOZAČKOM ISPITU I USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNI VOZILO NA KOJEM SE OBAVLJA VOZAČKI ISPIT ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O SADRŽAJU, NAČINU VOĐENJA I ROKOVIMA ČUVANJA EVIDENCIJA IZ OBLASTI OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • PRAVILNIK O NAČINU VANREDNOG PREGLEDA MERILA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • PRAVILNIK O PROGRAMU OBAVEZNE I PREPORUČENE IMUNIZACIJE STANOVNIŠTVA PROTIV ODREĐENIH ZARAZNIH BOLESTI ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • PRAVILNIK O REGISTRU LICENCI ZA PREVOZ PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOST DA POSLOVNO IME DRUŠTVA SADRŽI NAZIV "SERBIA" ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA POSLOVNO IME PRIVREDNOG DRUŠTVA SADRŽI NAZIV SRBIJA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA "SUBOTICA" SA SEDIŠTEM U SUBOTICI ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKE KOMISIJE SA ČEŠKOM REPUBLIKOM ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JKP "MORAVAC", MRČAJEVCI ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JKP "PARKING SERVIS", ČAČAK ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JKP "VODOVOD", ČAČAK ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNJE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG INSPEKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA KOMESARA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U UŽICU ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U VALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • REŠENJE O PROMENA PODATKA KOD MARKE DUVANSKOG PROIZVODA I UPISU PROMENA U REGISTRU O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA "SUBOTICA" SA SEDIŠTEM U SUBOTICI ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE SA RUSKOM FEDERACIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKE MEĐUVLADINE KOMISIJE RADI STARANJA O RATNIM GROBOVIMA SA SLOVAČKOM REPUBLIKOM ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12431/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12432/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12433/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12434/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12472/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12473/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • TARIFA NAKNADA ZA KABLOVSKO REEMITOVANJE FILMSKIH DELA (KINEMATOGRAFSKIH I TELEVIZIJSKIH) U SRBIJI KOJE NAPLAĆUJE UFUS AFA ZAŠTITA – ORGANIZACIJA FILMSKIH AUTORA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U DRŽAVI ERITREJI, NA NEREZIDENCIJONALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U NAJROBIJU ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI SAN MARINO, NA NEREZIDENCIJONALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U RIMU ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U DRŽAVI ERITREJI, NA NEREZIDENCIJONALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U NAJROBIJU ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI BURUNDI, NA NEREZIDENCIJONALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U NAJROBIJU ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI SAN MARINO, NA NEREZIDENCIJONALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U RIMU ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O KRITERIJUMIMA, MERILIMA I NAČINU IZBORA PROJEKATA U KULTURI KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE, AUTONOMNE POKRAJINE, ODNOSNO JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • UREDBA O MINIMALNIM ZAHTEVIMA ENERGETSKE EFIKASNOSTI KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU NOVA I REVITALIZOVANA POSTROJENJA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI BURUNDI, NA NEREZIDENCIJONALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U NAJROBIJU ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex