Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 104 od 17.12.2015.)


 • FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • ISPRAVKA REŠENJA VLADE 05 BROJ 465-12950/2015 OD 5. DECEMBRA 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • JAVNI POZIV ZA UPIS BESPLATNIH UDELA, JIP "RADIO I TELEVIZIJA BAČKA PALANKA", BAČKA PALANKA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • JAVNI POZIV ZA UPIS BESPLATNIH UDELA, JP "RADIO SUBOTICA", SUBOTICA – SZABADKAI RÁDIÓ KÖZVÁLLALAT SZABADKA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MONUS" D.O.O. BEOGRAD – ZEMUN ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, MERCATA D.O.O. NOVI BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-312/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-313/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-418/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-419/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-439/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-450/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU SELA MILAKOVIĆI NA OZRENU KOD PRIJEPOLJA ZA PROSTORNO KULTURNO-ISTORIJSKU CELINU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O KVALITETU USITNJENOG MESA, POLUPROIZVODA OD MESA I PROIZVODA OD MESA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O TEORIJSKOJ I PRAKTIČNOJ OBUCI KANDIDATA ZA VOZAČE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA PRIVREDNO DRUŠTVO, ODNOSNO OGRANAK PRIVREDNOG DRUŠTVA ILI SREDNJA STRUČNA ŠKOLA KOJI VRŠE OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA VOZAČE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O ORGANIZOVANJU, SPROVOĐENJU I NAČINU POLAGANJA VOZAČKOG ISPITA, VOĐENJU I ROKOVIMA ČUVANJA EVIDENCIJA O VOZAČKOM ISPITU I USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNI VOZILO NA KOJEM SE OBAVLJA VOZAČKI ISPIT ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • PRAVILNIK O OBRASCIMA SERTIFIKATA O BEZBEDNOSTI ZA UPRAVLJANJE ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JAVNOG PREDUZEĆA "NUKLEARNI OBJEKTI SRBIJE" ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JAVNOG PREDUZEĆA "NUKLEARNI OBJEKTI SRBIJE" ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA AGENCIJE ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA SKLONIŠTA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE INĐIJA, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE JABLANICA, FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, BOSNA I HERCEGOVINA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE VRŠAC, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA TREBINJE, REPUBLIKA SRPSKA, BOSNA I HERCEGOVINA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA REDOVNI GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "REZERVAT UVAC" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • REŠENJE O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE, BROJ 401-2318/2015-001 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • REŠENJE O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE, BROJ 401-2323/2015-001 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • REŠENJE O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE, BROJ 401-2326/2015-001 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMUNALAC LUČANI", LUČANI ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE LUČANI", LUČANI ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA SRPSKOG DELA JUGOSLOVENSKO-RUMUNSKE MEŠOVITE KOMISIJE ZA ĐERDAP ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PRIVREMENOG DIREKTORA RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA BIOMEDICINU U MINISTARSTVU ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG INSPEKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA BIOMEDICINU U MINISTARSTVU ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA KOMESARA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • REŠENJE O PRODUŽENJU DOZVOLE ZA PRIREĐIVANJE POSEBNIH IGARA NA SREĆU U IGRAČNICAMA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA SRPSKOG DELA JUGOSLOVENSKO-RUMUNSKE MEŠOVITE KOMISIJE ZA ĐERDAP ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 767-2/15 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 767-3/15 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 774-1/15 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 774-2/15 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 774-3/15 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 774-4/15 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 774-5/15 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 774-6/15 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 774-7/15 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 774-8/15 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • SUDSKI POSLOVNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA SUDSKOG POSLOVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA DEO RAZVODNOG GASOVODA RG 11-02 LESKOVAC–VRANJE, OD BLOK STANICE "VELIKA KOPAŠNICA" DO GRANICE PODRUČJA OPŠTINE VLADIČIN HAN I GRADA VRANJA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex