Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 7/2023 od 13.03.2023.)


 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Zrenjanina Kostreš Bojanu
 • Odluka o Izmenama i dopunama Statuta grada Zrenjanina
 • Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine grada Zrenjanina
 • Odluka o izmenama Odluke o Gradskoj upravi Grada Zrenjanina
 • Odluka o izmeni Odluke o manifestacijama od posebnog značaja za Grad Zrenjanin
 • Odluka o izradi Izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Dolja" u Zrenjaninu
 • Odluka o donošenju Izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Bagljaš" u Zrenjaninu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih i drugih objekata na površinama javne i druge namene na teritoriji grada Zrenjanina
 • Odluka o Izmenama i dopunama Odluke o parkiranju vozila
 • Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta JKP "Pijace i parkinzi" Zrenjanin
 • Odluka o izmeni Odluke o preuzimanju prava, obaveza i odgovornosti osnivača Kulturnog Centra Zrenjanin
 • Odluka o davanju saglasnosti na konačni Nacrt javnog ugovora za Postupak izbora privatnog partnera za realizaciju Projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za realizaciju projekta finansiranja, izgradnje i održavanja lokalne putne infrastrukture na teritoriji grada Zrenjanina
 • Program uređivanja građevinskog zemljišta na teritoriji grada Zrenjanina za 2023. godinu
 • Program otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina za 2023. godinu
 • Zaključak o razmatranju Izveštaja o radu Lokalnog ombudsmana grada Zrenjanina za 2022. godinu
 • Rešenje o izboru predsednika i članova Gradskog saveta za mlade
 • Rešenje o prestanku dužnosti v.d. direktora Narodnog muzeja Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju direktora Narodnog muzeja Zrenjanin
 • Rešenje o prestanku dužnosti v.d. direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin
 • Rešenje kojim se konstatuje prestanak dužnosti v.d. direktora Apoteke Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju v.d. direktora Apoteke Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju predsednika i člana Upravnog odbora Gradske narodne biblioteke "Žarko Zrenjanin" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Gradske narodne biblioteke "Žarko Zrenjanin" Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Predškolske ustanove Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Zrenjanina - MOST
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Zrenjanina - MOST
 • Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Centra za socijalni rad grada Zrenjanina
 • Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Centra za socijalni rad grada Zrenjanina
 • Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Dr Jovan Cvijić" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Dr Jovan Cvijić" Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Žarko Zrenjanin" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Žarko Zrenjanin" Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Dositej Obradović" Farkaždin
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Dositej Obradović" Farkaždin
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Zrenjaninske gimnazije Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Zrenjaninske gimnazije Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Hemijsko - prehrambene i tekstilne škole "Uroš Predić" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Hemijsko - prehrambene i tekstilne škole "Uroš Predić" Zrenjanin
 • Rešenje kojim se utvrđuje prestanak funkcije Lokalnog ombudsmana grada Zrenjanina
 • Rešenje o prestanku mandata v.d. direktora Turističke organizacije grada Zrenjanina
 • Rešenje o imenovanju v.d. direktora Turističke organizacije grada Zrenjanina
 • Odluka o preuzimanju vršenja osnivačkih prava nad Istorijskim arhivom Zrenjanin - (Prečišćen tekst)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex