Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 7/2021 od 31.03.2021.)


 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih i drugih objekata na površinama javne i druge namene na teritoriji grada Zrenjanina
 • Izmene i dopune Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina za 2021. godinu
 • Deklaracija o ulozi funkcije upravljanja ljudskim resursima u gradu Zrenjaninu
 • Rešenje o izmenama i dopunama Statuta Istorijskog arhiva Zrenjanin
 • Odluka o izmeni Odluke o pokretanju postupka likvidacije nad Javnim preduzećem "Turistički centar grada Zrenjanina"
 • Rešenje o prestanku mandata direktora "Javnog preduzeća za urbanizam" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora "Javnog preduzeća za urbanizam" Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju direktora Narodnog muzeja u Zrenjaninu
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Narodnog muzeja u Zrenjaninu
 • Rešenje o razrešenju direktora Narodnog pozorišta "Toša Jovanović" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Narodnog pozorišta "Toša Jovanović" Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Zrenjanina - MOST
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Zrenjanina - MOST
 • Rešenje o prestanku funkcije zamenika sekretara Skupštine grada Zrenjanina

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex