Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 5/2021 od 24.02.2021.)


  • Odluka o donošenju Plana generalne regulacije "CENTAR" u Zrenjaninu (prečišćen tekst)
  • Odluka o donošenju Plana generalne regulacije "GRADNULICA" u Zrenjaninu (prečišćen tekst)
  • Odluka o donošenju Plana generalne regulacije "JUGOISTOK" u Zrenjaninu (prečišćen tekst)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex