Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 4/2023 od 26.01.2023.)


  • Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste kandidata za članove Saveta mesne zajednice - Banatski Despotovac
  • Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste kandidata za članove Saveta mesne zajednice - Elemir
  • Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste kandidata za članove Saveta mesne zajednice - Lazarevo
  • Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste kandidata za članove Saveta mesne zajednice - Lukino Selo
  • Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste kandidata za članove Saveta mesne zajednice - Perlez
  • Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste kandidata za članove Saveta mesne zajednice - Tomaševac
  • Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste kandidata za članove Saveta mesne zajednice - Sonja Marinković
  • Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste kandidata za članove Saveta mesne zajednice - Berbersko - Bolnica
  • Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste kandidata za članove Saveta mesne zajednice - Nikola Tesla

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex