Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 4/2021 od 19.02.2021.)


 • Odluka o izradi Izmene i dopune Plana generalne regulacije "Dolja" u Zrenjaninu
 • Odluka o dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća "Gradska stambena agencija" Zrenjanina
 • Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Zrenjanina
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o parkiranju vozila
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih i drugih objekata na površinama javne i druge namene na teritoriji grada Zrenjanina
 • Odluka o pristupanju grada Zrenjanina u članstvo Udruženja "Tri plus" iz Čačka
 • Odluka o prihvatanju udela bez naknade u kapital FULL PROTEKT d.o.o. Beograd
 • Odluka o konverziji potraživanja u trajni ulog u kapital i otpisu potraživanja prema subjektu privatizacije - preduzeće za vodne puteve "Ivan Milutinović" PIM A.D.
 • Program otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada komunalne milicije grada Zrenjanina za 2021. godinu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Žalbene komisije

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex