Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 34/2021 od 17.12.2021.)


 • Odluka o izmenama Odluke o pristupanju izradi plana razvoja grada Zrenjanina za period od 2021. do 2028. godine
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o snabdevanju vodom za piće, prečišćavanju i odvođenju atmosferskih i otpadnih voda
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju "Javnog preduzeća za urbanizam" Zrenjanin
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Narodnog pozorišta "Toša Jovanović" u Zrenjaninu
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o osnivanju Savremene galerije Umetničke kolonije Ečka - Zrenjanin
 • Odluka o povećanju vrednosti osnovnog kapitala JKP "Pijace i parkinzi" Zrenjanin
 • Odluka o izmeni Odluke o parkiranju vozila
 • Odluka o obavljanju komunalne delatnosti zoohigijene
 • Odluka o određivanju i obavljanju komunalne delatnosti suzbijanje emerznih korova
 • Odluka o određivanju i obavljanju komunalne delatnosti suzbijanje korovske biljke ambrozija
 • Odluka o pokretanju postupka za realizaciju projekta javno -privatnog partnerstva u cilju obavljanja poslova komunalne delatnosti zoohigijene (sprovođenje mera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije) i suzbijanja korovske biljke ambrozija i emerznih korova na javnim površinama grada Zrenjanina
 • Odluka o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje za lice koje je steklo status lica koje samostalno obavlja umetničku delatnost u oblasti kulture
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o usvajanju Aneksa 1. Ugovora o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina i davanju ovlašćenja Gradonačelniku grada Zrenjanina za zaključivanje Aneksa 1.
 • Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Zrenjanina za 2021. godinu
 • Kadrovski plan Gradske uprave, Pravobranilaštva i Stručne službe Lokalnog ombudsmana grada Zrenjanina za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta JKP "Gradska toplana" Zrenjanin
 • Odluka o izmenama statuta JKP "Gradska toplana" Zrenjanin
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Narodnog muzeja Zrenjanin
 • Odluka o izmenama i dopunama Statuta Narodnog muzeja Zrenjanin
 • Rešenje o prestanku mandata direktora Ustanove "Rezervati prirode" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove "Rezervati prirode" Zrenjanin
 • Rešenje o prestanku mandata direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju predsednika i tri člana Upravnog odbora Ustanove "Rezervati prirode" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju predsednika i tri člana Upravnog odbora Ustanove "Rezervati prirode" Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Ustanove "Rezervati prirode" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Ustanove "Rezervati prirode" Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju predsednika i tri člana Upravnog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju predsednika i tri člana Upravnog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju predsednika i tri člana Upravnog odbora Apoteke Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Apoteke Zrenjanin
 • Rešenje o obrazovanju Saveta za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Zrenjanina
 • Rešenje o razrešenju dva zamenika člana Gradske izborne komisije u stalnom sastavu u Zrenjaninu
 • Rešenje o imenovanju dva zamenika člana Gradske izborne komisije u stalnom sastavu u Zrenjaninu
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Bratstvo" Aradac
 • Rešenje o imenovanju dva člana Školskog odbora Osnovne škole "Bratstvo" Aradac
 • Rešenje o razrešenju dva člana Školskog odbora Ekonomsko - trgovinske škole "Jovan Trajković" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju dva člana Školskog odbora Ekonomsko - trgovinske škole "Jovan Trajković" Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Vuk Karadžić" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Vuk Karadžić" Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Muzičke škole "Josif Marinković" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Muzičke škole "Josif Marinković" Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Hemijsko - prehrambene i tekstilne škole "Uroš Predić" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Hemijsko - prehrambene i tekstilne škole "Uroš Predić" Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "1. oktobar" Botoš
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "1. oktobar" Botoš
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Svetozar Marković Toza" Elemir - Taraš
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Svetozar Marković Toza" Elemir - Taraš
 • Rešenje o razrešenju dva člana Školskog odbora Osnovne škole "'Dr. Aleksandar Sabovljev" Ečka
 • Rešenje o imenovanju dva člana Školskog odbora Osnovne škole "Dr. Aleksandar Sabovljev" Ečka
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Mladost" Tomaševac
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Mladost" Tomaševac
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Medicinske škole Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Medicinske škole Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Zrenjaninske gimnazije Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Zrenjaninske gimnazije Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju tri člana Školskog odbora Elektrotehničke i građevinske škole "Nikola Tesla" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju tri člana Školskog odbora Elektrotehničke i građevinske škole "Nikola Tesla" Zrenjanin
 • Odluka o usvajanju teksta Aneksa 1. Ugovora o realizaciji projekta tretmana otpadnih voda u Zrenjaninu na bazi inženjeringa, nabavke, izgradnje, finansiranja, upravljanja, održavanja i prenosa i davanje ovlašćenja Gradonačelniku grada Zrenjanina na zaključenje Aneksa 1. Ugovora
 • Odluka o usvajanju teksta Direktnog ugovora i davanju ovlašćenja Gradonačelniku grada Zrenjanina za zaključenje ugovora
 • Odluka o usvajanju nacrta teksta Ugovora o zakupu i davanje ovlašćenja Gradonačelniku grada Zrenjanina na zaključenje ugovora
 • Odluka o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini grada Zrenjanina na Mesnu zajednicu "Vojvoda Stevan Knićanin" Knićanin
 • Rešenje o imenovanju Komisije za dodelu "Nagrade grada Zrenjanina"
 • Rešenje o prestanku mandata direktora Turističke organizacije grada Zrenjanina
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije grada Zrenjanina

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex