Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 33/2020 od 18.12.2020.)


 • Predlog Odluke o izmeni Poslovnika Skupštine grada Zrenjanina
 • Predlog Odluke o dopuni Odluke o mesnim zajednicama
 • Predlog Odluke o izmenama Odluke o osnivanju Predškolske ustanove Zrenjanin
 • Predlog Odluke o pristupanju izradi Plana razvoja grada Zrenjanina za period od 2021. do 2028. godine
 • Predlog Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Zrenjanina za 2020. godinu
 • Predlog Odluke o izmeni Odluke o pokretanju postupka likvidacije nad Javnim komunalnim preduzećem "Zrenjaninska objedinjena naplata" Zrenjanin
 • Predlog Programa o izmenama i dopunama Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina za 2020. godinu
 • Predlog Kadrovskog plana Gradske uprave, Pravobranilaštva i stručne službe Lokalnog ombudsmana grada Zrenjanina za 2021. godinu
 • Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta "Javnog preduzeća za urbanizam" Zrenjanin
 • Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Statuta Narodnog muzeja Zrenjanin
 • Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Predškolske ustanove Zrenjanin
 • Zaključak o razmatranju Izveštaja o radu Lokalnog ombudsmana grada Zrenjanina za 2019. godinu
 • Izveštaj o radu Lokalnog ombudsmana grada Zrenjanina za 2019. godinu
 • Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Servo Mihalj" Zrenjanin
 • Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Servo Mihalj" Zrenjanin
 • Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Petar Kočić" Banatski Despotovac
 • Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Petar Kočić" Banatski Despotovac
 • Predlog Rešenja o razrešenju četiri člana Školskog odbora Osnovne škole "Stevan Knićanin" Knićanin
 • Predlog Rešenja o imenovanju četiri člana Školskog odbora Osnovne škole "Stevan Knićanin" Knićanin
 • Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Đura Jakšić" Perlez
 • Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Đura Jakšić" Perlez
 • Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "B. Radičević" Čenta
 • Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "B. Radičević" Čenta
 • Predlog Rešenja o razrešenju dva člana Školskog odbora Osnovne i srednje škole "9. maj" Zrenjanin
 • Predlog Rešenja o imenovanju dva člana Školskog odbora Osnovne i srednje škole "9. maj" Zrenjanin
 • Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Zrenjaninske gimnazije Zrenjanin
 • Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Zrenjaninske gimnazije Zrenjanin
 • Predlog Rešenja o razrešenju dva člana Školskog odbora Ekonomsko-trgovinske škole "Jovan Trajković" Zrenjanin
 • Predlog Rešenja o imenovanju dva člana Školskog odbora Ekonomsko-trgovinske škole "Jovan Trajković" Zrenjanin
 • Predlog Rešenja o razrešenju dva člana Školskog odbora Tehničke škole Zrenjanin
 • Predlog Rešenja o imenovanju dva člana Školskog odbora Tehničke škole Zrenjanin
 • Predlog Rešenja o razrešenju dva člana Školskog odbora Hemijsko-prehrambene i tekstilne škole "Uroš Predić" Zrenjanin
 • Predlog Rešenja o imenovanju dva člana Školskog odbora Hemijsko-prehrambene i tekstilne škole "Uroš Predić" Zrenjanin
 • Predlog Rešenja o razrešenju tri člana Školskog odbora Srednje poljoprivredne škole Zrenjanin
 • Predlog Rešenja o imenovanju tri člana Školskog odbora Srednje poljoprivredne škole Zrenjanin
 • Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Medicinske škole Zrenjanin
 • Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Medicinske škole Zrenjanin
 • Predlog Rešenja o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Zrenjanina Puškaš Janoša
 • Predlog Rešenja o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Zrenjanina Bakoš Ervinu
 • Zaključak o usvajanju Izmena Programa raspodele sredstava za delatnost primarne zdravstvene zaštite u 2020. godini
 • Izmena Programa Raspodele sredstava za delatnost primarne zdravstvene zaštite u 2020. godini
 • Pravilnik o finansijskoj podršci za lečenje maloletne dece sa prebivalištem na teritoriji grada Zrenjanina

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex