Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 32 od 18.12.2020.)


 • Odluka o izradi Prostornog plana grada Zrenjanina 2021-2035
 • Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja Prostornog plana grada Zrenjanina 2021-2035 na životnu sredinu
 • Grafički prikaz
 • Odluka o donošenju Plana generalne regulacije naseljenog mesta Elemir
 • Tekstualni deo Plana
 • Odluka o donošenju Izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Gradnulica" u Zrenjaninu
 • Tekstualni deo Plana
 • Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije kompleksa "SOS RUSANDA" u KO Melenci
 • Tekstualni deo Plana
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju distributivnog gasovoda MOP 16 bar, MRS Botoš - MRS Tomaševac - MRS Orlovat - MRS Farkaždin
 • Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije za izgradnju distributivnog gasovoda MOP 16 bar, MRS Botoš - MRS Tomaševac - MRS Orlovat - MRS Farkaždin na životnu sredinu
 • Grafički prikaz
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju distributivnog gasovoda MOP 16 bar, GMRS Elemir - MRS Taraš - GMRS Elemir - MRS Jankov Most
 • Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije za izgradnju distributivnog gasovoda MOP 16 bar, GMRS Elemir - MRS Taraš - GMRS Elemir - MRS Jankov Most na životnu sredinu
 • Grafički prikaz
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju distributivnog gasovoda MOP 4 bar za vikend zonu kod Perleza
 • Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije za izgradnju distributivnog gasovoda MOP 4 bar za vikend zonu kod Perleza na životnu sredinu
 • Grafički prikaz
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije radne zone "Perlez"
 • Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije radne zone "Perlez" na životnu sredinu
 • Grafički prikaz

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex