Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 29/2022 od 01.12.2022.)


  • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Zrenjanina Radmile Petrov
  • Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije dela obilaznice oko Orlovata, deonica od raskrsnice ulice Botoški drum i Ive Lole Ribara, do raskrsnice državnog puta IIA reda br. 130 za Tomaševac, sa drumskim mostom preko reke Tamiš, u dužini od 1,6 km

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex