Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 28/2023 od 08.12.2023.)


 • Odluka o donošenju Izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Dolja" u Zrenjaninu
 • Odluka o donošenju Izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Mala Amerika" u Zrenjaninu
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije pristaništa za sopstvene potrebe u k.o. Perlez
 • Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije pristaništa za sopstvene potrebe u k.o. Perlez na životnu sredinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Predškolske ustanove Zrenjanin
 • Kadrovski plan Gradske uprave, Pravobranilaštva i stručne službe Lokalnog ombudsmana grada Zrenjanina za 2024. godinu
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Poseban program o korišćenju subvencija iz budžeta grada Zrenjanina za JKP "Vodovod i kanalizacija" Zrenjanin za 2024. godinu
 • Program poslovanja JKP "Vodovod i kanalizacija" Zrenjanin za 2024. godinu
 • Program poslovanja JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin za 2024. godinu
 • Program poslovanja JKP "Pijace i parkinzi" Zrenjanin za 2024. godinu
 • Program poslovanja JKP "Gradska toplana" Zrenjanin za 2024. godinu
 • Program poslovanja "Javnog preduzeća za urbanizam" Zrenjanin za 2024. godinu
 • Program poslovanja JP "Gradska stambena agencija" Zrenjanin za 2024. godinu
 • Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole "2. Oktobar" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "2. Oktobar" Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju člana školskog odbora Osnovne škole "Jovan Jovanović Zmaj" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Jovan Jovanović Zmaj" Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju člana školskog odbora Osnovne škole "Uroš Predić" Orlovat
 • Rešenje o imenovanju člana školskog odbora Osnovne škole "Uroš Predić" Orlovat
 • Rešenje o razrešenju člana školskog odbora Zrenjaninske gimnazije Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju člana školskog odbora Zrenjaninske gimnazije Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju člana školskog odbora Ekonomsko - trgovinske škole "Jovan Trajković" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanje člana školskog odbora Ekonomsko - trgovinske škole "Jovan Trajković" Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju člana školskog odbora Medicinske škole Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanje člana školskog odbora Medicinske škole Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju člana školskog odbora Hemijsko prehrambeno tekstilne škole "Uroš Predić" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju člana školskog odbora Hemijsko prehrambeno tekstilne škole "Uroš Predić" Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Tehničke škole Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Tehničke škole Zrenjanin

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex