Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 26/2021 od 13.10.2021.)


  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o parkiranju vozila
  • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o osnivanju Narodnog muzeja Zrenjanin
  • Izmene i dopune Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina za 2021. godinu
  • Odluka o pokretanju postupka davanja u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Gradske narodne biblioteke "Žarko Zrenjanin" Zrenjanin
  • Odluka o izmenama i dopunama Statuta Gradske narodne biblioteke "Žarko Zrenjanin" Zrenjanin

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex