Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 25/2022 od 02.11.2022.)


  • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Zrenjanina Domjeskov Nenada
  • Odluka o ispravci tehničke greške Odluke o donošenju Plana detaljne regulacije za izgradnju distributivnog gasovoda MOR 16 BAR GMRS Elemir - MRS Taraš i GMRS Elemir - MRS Jankov Most
  • Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju i imenovanju Komisije za praćenje realizacije Geografsko informacionog sistema grada Zrenjanina
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Narodnog muzeja Zrenjanin
  • Izmena i dopuna Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina za 2022. godinu
  • Rešenje o prestanku mandata predsednika Nadzornog odbora JKP "Vodovod i kanalizacija" Zrenjanin
  • Odluka o davanju saglasnosti na Konačni nacrt javnog ugovora za Postupak izbora privatnog partnera za realizaciju Projekta javno-privatnog partnerstva za finansiranje i izvođenje radova na potpunoj sanaciji-remedijaciji i zatvaranju postojeće gradske deponije-smetlišta na teritoriji grada Zrenjanina i izgradnju sanitarne kasete, sa javnim plaćanjem

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex