Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 21/2021 od 13.08.2021.)


  • Zaključak o usvajanju Izmena i dopuna Programa korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine grada Zrenjanina u 2021. godini
  • Izmene i dopune Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Zrenjanina u 2021. godini
  • Pravilnik o uslovima i načinu za sufinansiranje nabavke bicikala kao ekološki prihvatljivog transporta na teritoriji grada Zrenjanina
  • Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture čiji je osnivač grad Zrenjanin

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex