Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 20/2023 od 22.09.2023.)


 • Odluka o donošenju Plana generalne regulacije naseljenog mesta Perlez
 • Plan generalne regulacije naseljenog mesta Perlez
 • Odluka o izmenama Odluke o uređenju grada Zrenjanina
 • Odluka o pristupanju izradi Plana kvaliteta vazduha na teritoriji grada Zrenjanina za period 2024 - 2029. godine
 • Odluka o pristupanju izradi Strategije za mlade Srednjeg Banata za period 2024 - 2030. godine
 • Odluka o načinu obrazovanja, zadacima i načinu rada Saveta za rodnu ravnopravnost
 • Odluka o ustanovljavanju nagrade "Nestor Dimitrijević"
 • Program o izmenama i dopunama Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta "Javnog preduzeća za urbanizam" Zrenjanin
 • Odluka o izmeni Statuta "Javnog preduzeća za urbanizam" Zrenjanin
 • Izveštaj o radu Saveta za zdravlje grada Zrenjanina za 2022. godinu
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za planove
 • Rešenje o izmenama i dopuni Rešenja o obrazovanju i izboru predsednika i članova Saveta za zdravlje
 • Rešenje o imenovanju zamenika člana Gradske izborne komisije grada Zrenjanina u stalnom sastavu
 • Odluka o dopuni Odluke o manifestacijama od posebnog značaja za grad Zrenjanin

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex