Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 17/2023 od 01.09.2023.)


  • Zaključak o usvajanju Izmena i dopuna Programa korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine grada Zrenjanina u 2023. godini
  • Izmene i dopune Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Zrenjanina u 2023. godini

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex