Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 14/2023 od 23.06.2023.)


 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Zrenjanina - Kovačević Marka
 • Odluka o završnom računu budžeta grada Zrenjanina za 2022. godinu - Konsolidovani završni račun
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2023. godinu
 • Odluka o izmeni Odluke o osnivanju "Javnog preduzeća za urbanizam" Zrenjanin
 • Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Gradske narodne biblioteke "Žarko Zrenjanin" Zrenjanin
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Savremene galerije Umetničke kolonije Ečka-Zrenjanin
 • Statut Savremene galerije Umetničke kolonije Ečka-Zrenjanin
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Javne ustanove "Rezervati prirode" Zrenjanin
 • Odluka o izmenama Statuta Javne ustanove "Rezervati prirode" Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Dr Jovan Cvijić" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Dr Jovan Cvijić" Zrenjanin
 • Rešenje o prestanku mandata vršioca dužnosti direktora Ustanove "Rezervati prirode" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove "Rezervati prirode" Zrenjanin

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex