Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 14/2021 od 21.05.2021.)


  • Pravilnik o kriterijumima za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za biomedicinski potpomognutu oplodnju u gradu Zrenjaninu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex